KULTURA KULTURI Još jedan sastanak sa predstavnicima vlasti kojim Inicijativa potvrđuje napredak

Na sastanku održanom u srijedu 17. maja sa Predsjednikom Skupštine Grada Banja Luka Budimirom Balabanom, članovi Inicijative su napravili još jedan pozitivan iskorak u pravcu formiranja lokacije namijenjene mladim i ostalim kulturnim stvaraocima i ljubiteljima iste.

Danijel Mihić, prosvjetni radnik, Slaviša Radan, dramaturg i Ana Galić, dipl. prof filozofije i sociologije u ime su Inicijative iznijeli potrebu za prostorom koja se u zadnjih nekoliko decenija javlja a sada doseže kritičnu masu.

U pitanju je prijedlog je da se zapušteni dio JU Banski dvor “Art dvorište” i bivši klub “Lav” urede u jedinstven kulturnoobrazovni klub “Art dvorište”, koji će biti podjednako dostupan svim stvaraocima i ljubiteljima iz sfere umjetnosti, kulture i uopšte svih nematerijalnih vrijednosti, kako navode Nezavisne Novine.

Pošto je sada na redu razgovor sa Odjeljenjom za kulturu, turizam i socijalnu politiku, direktorom Banskom Dvora, gradonačelnikom, te odobrenje odbornika u Skupštini, članovi Inicijative spremno dočekuju sve naredne izazove.

Ono što se na razgovoru spomenulo, a koji je protekao u blagonaklonom raspoloženju po samu kulturu i kulturna dešavanja jeste izjava Maje Dodig, akademskog slikara – da o kulturi mogu odlučivati i govoriti samo stvaraoci.

 

 

Categories: Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s