BMK ili Betovenova metafizička krađa

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da je od danas sa nama autor Danilo Topić:

‘Neuhvatljivi mladi vajar mislenih zmajeva, na putu.’

Uredništvo

Tekst pročitajte u nastavku:


U svom eseju “Sedma simfonija ili metafizika muzike” mađarski filozof Bela Hamvaš piše da je Betoven svojom muzikom “opljačkao svemir”:

“Opšte je mjesto da je Betovenova muzika titanska, ali je to tačno. Nije titanska zato što je nadljudski velika, nego zato što je on opljačkao svemir. Izmamio je tonove iz njihovih skrovišta, istrgao iz njihovih skrivnica, nasilno ih strgao odande gdje su prirasli, sistematski ih isisavao, izdvajao iz dubina gdje su se survali, iz stijena, iz mora, iz zemlje, iz duše, iz zvjezda, iz podzemlja, strasno, divlje, pomamno, nemilosrdno ih topio, dočaravao, potrzao, potezao. Ispaštao je on zbog toga, ta usamljena, neotesana neman, ispaštao pošto je pokrao sve tonove svijeta. Ono što je poslije njega preostalo, jedva da nešto vrijedi. Samo bi Grci razumjeli šta se dogodilo kad je ogluvio i kad ova grubijanska luda, stisnutih usana, velike lobanje, tako ponižena, nije više mogla da čuje ono što je pljačkala.” (iz knjige “Nevidljivo zbivanje”)

Ako bismo se, nakon čitanja ovih redova, zapitali o nedostatku pažnje, pa čak i (tu i tamo) posprdnom značenju koje savremeni svijet (svjesno ili nesvjesno) daje Betovenu, i uopšte onoj vrsti muzike koja se ulično naziva “klasičnom” ili “ozbiljnom”, moglo bi se smjelo zaključiti da je on negativno titanski svijet, antiprometejski; a ako bismo išli još i dalje, pa uvidjeli potpunu neslušljivost i nerazumljivost prosječnog “milenijumskog” građanina za takvu muziku, moglo bi se, pa i moralo govoriti o njegovoj antimetafizičnosti. Jer potpuno je jasno da onaj koji je alergičan na vatru, ne može biti Prometej, sveti kradljivac svetinje.

“I sve je to neopozivo. Muzika se više (nakon Betovena) ne može pisati sa mocartovskom bezazlenošću, sa bahovskom bujnošću. Od tog trena muzika može biti samo joga tonova, tako svjesno disciplinovana, metodička asekza koja tonom dočarava natčovječanski ton kosmičkih prapojava. Naivitet muzike izgubljen je zauvijek: ona je postala oružje, magijsko sredstvo, čarolija, pozornica, mučilište, strategija, znanje, krst.”

Kako nevjerovatno da je baš muzika nakon Betovena dokazala suprotno! Ovde ne treba navoditi najočiglednije, najbrutalnije primjere iz postjugoslovenske folk scene, dovoljno je govoriti samo i o onima “plemenitijim”, poput jazza, bluesa, rocka. Sve te muzike mogu biti šarmantne, naivne, srećne, nježne, ali ne mogu biti metafizičke. One mogu biti peticija, ultimatum, afrodizijak, ali ne i univerzalna joga tonova. Zašto je tako? Odgovor treba potražiti ne u beskrajno produktivnoj, aktivnoj sferi muzike, nego u pasivnoj sferi njenih vampira, konzumenata.

Ne treba nas zanimati socijalni, ideološki ili kulturni preokret koji je doveo do takve kolosalne promjene (mutacije?) da se na koncerte ne ide zbog muzike nego zbog omiljenog benda, da se na njima ne sluša muzika nego ritualno pije. Svi ti preokreti potiču iz jednog jedinog: preokreta estetizma, a ne on iz njih. Estetički čovjek je onaj koji se tu suštinski promjenio, a ne etički ili religijski: i ukoliko je Don Juan devetnaestog vijeka još umio da bude donekle pobožan u muzici i zavođenju, utoliko njegova reinkarnacija u Mitru Miriću nadobudno tvrdi da je jača od svega toga, pa i od sudbine.

Jednom prilikom sam se zaključao u sobi i četiri-pet sati slušao Dvoržaka, Malera, Smetanu: priznajem, u jednom trenutku postalo je neprijatno, ako bih htio pretjerivati rekao bih i – nepodnošljivo. Da sam taj dan proveo pet sati na koncertu, slušajući neku provincijalnu predgrupu i nakon nje možda Zabranjeno Pušenje ili Hladno Pivo, vjerovatno ne bih osjetio ni najmanju neugodnost, ne zbog samog Hladnog Piva, nego zbog hladnog piva i razgovora koji bi se svodio na nekoliko “masnih” viceva i imitaciju dioniskog zanosa nekakvim mlakim plesom. Brutalna istina je da današnji estetičar koji počiva u nama ne traži mnogo više od priprostog užitka, njemu ne treba kosmička intriga, joga tonova, askeza u dioniskom. Estetika je prestala biti epska borba, titanski poduhvat, da bi postala konformistički aranžman.

Tragedija znači preuzimanje rizika u obliku neke zavjetnosti, nekog drasticizma. Bilo je kultura koje su svom estetizmu navalili na grbaču takav atlasovski teret, takvu tragedijsku zavjetnost, poput grčke ili srednjovjekovne. Bilo je i onih koje su se drastično odrekle svakog drasticizma, dajući svom estetizmu jedan otmjeni, imperijalni, hedonistički šarm, a takve kulture bile su možda rimska i renesansna. Ali nijedna nije toliko bijedno, sitnoburžoaski i farisejski sklonila svoj estetizam u sjenku vulgarnog užitka poput naše; nijedna nije, bar ne tako očigledno i besramno, identifikovala umjetnost sa zadovoljstvom, knjigu sa književnom nagradom, muziku sa pivom. Ona se nije, poput rimske, čak ni titanski odrekla titanskog i tako zadržala dostojanstvo, nego je na svakom koraku malograđanski pazila da oprezno zaobiđe svaku stazu koja je najeventualnije mogla voditi do apsolutnih pitanja. Kvazinonšalantno je preskakala puteve do pakla, i tako ih nesvjesno popločala.

Čovječanstvo uvijek ispašta, a ona mala čovječanstva koja su se odrekla tragedije, drastične zavjetnosti, stvaraju tako jedan novi oblik: teror. Tragedija, koja je bila pojedinac sukobljen sa neizmjenjivim tokovima svijeta, njegova volja otvorena u sukob sa sistemima i zvjezdama. Teror, koji je slijepo prepuštanje navodno neizbježnoj nesreći. Tragedija, koja je podrazumjevala aktivno učešće u objektivnim silama. Teror, koji je utilitarističko prepuštanje sa namjerom da se maksimalno spasiš, jebiga, da sačuvaš onoliko koliko možeš. Tragedija, Betoven koji je svojom muzikom opljačkao svemir i ogluvio zbog nadljudskog tereta tvoje krađe. Teror, malograđanin koji odustaje od muzike da bi flertovao i pio.

(Foto: danilotopic)

 

 

 

3 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s