REANIMACIJA KULTURE Podrška kulturi, ne političkim mešetarenjima

Podsjetimo se šta nam je moj kolega, mentor i na kraju stari svat, profesor doktor Miodrag Živanović, poručio o kulturi i njenom stanju u našem gradu. 


Inicijativa pod nazivom Kultura kulturi je jedan u svakom slučaju bitan ili važan pokušaj da se izvrši na žalost moram upotrebiti medicinski termin – reanimacija kulture i kulturnog miljea u Banjaluci.

To je moguće postići naravno na više načina, ali u svakom slučaju ta Inicijativa obuhvata cijeli jedan takoreći blok, poteza koje je nužno napraviti da se ova dekadencija kulture koja traje već nekoliko decenija u našem gradu jednostavno – prekine.

I da se počne raditi naravno na oživljavanju onoga što bi trebalo predstavljati taj kulturni milje. To prije svega mogu učiniti mladi ljudi i oni koji ne pripadaju establishmentu ili lokalnim vlastima jer lokalne vlasti su se pokazale nesposobne da taj iznimno važan sektor našeg postojanja u ovom gradu dovedu na nekakav ljudski a moram reći i stvaralački nivo.

Ja očekujem zbog toga da će biti daleko veća podrška Inicijativi nego li izborima i drugim političkim mešetarenjima.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s