KONKURS ZA NEISPRIČANE PRIČE Demokratski angažman u Jugoistočnoj Evropi

U organizaciji grupe za studije angažovanosti Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beograd raspisan je konkurs za radove Demokratski angažman u JI Evropi: Neispričane priče.

Uputstvo za podnošenje radova:
 
Autori se najpre trebaju obratiti urednicima i poslati kratak sažetak -– od maksimalno 150 riječi – prije predaje samog rada.
 
Rok za predaju rukopisa ne dužih od 2000 riječi je 30. oktobar 2017.
Rok za obavještenje autora o prihvatanju radova je 10. novembar 2017.
 
Sažetke, radove i eventualna dodatna pitanja šaljite Ireni Fiket, Gazeli Pudar Draško i Srđanu Prodanoviću na e-mail: submit@instifdt.bg.ac.rs.
 
Institut za filozofiju i društvenu teoriju u saradnji sa Centrom za etiku, pravo i primenjenu filozofiju objaviće priređeno izdanje do sredine decembra 2017. godine, čije predstavljanje će biti organizovano sredinom decembra u Beogradu. Odabrani autori će biti pozvani da prisustvuju o trošku organizatora (u zavisnosti od finansijskih mogućnosti).
Riječ je o društvenom angažmanu nastalom nakon ekonomske krize 2008. godine, koji je najbolji pokazatelj konkretnih socijalnih problema u zemljama bivše Jugoslavije i u Albaniji i dobrodošli su prilozi naučnika i predstavnika civilnog društva kao i lokalnih aktivista.
Više o svemu na: http://www.instifdt.bg.ac.rs/konkurs-za-radove-demokratski-angazman-u-jugoistocnoj-evropi-neispricane-price/.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s