STIGLI REZULTATI: PROFESORICA ANA GALIĆ SASTAVNI DIO POWER UP SEMINARA SHL FONDACIJE

Ugodan vikend sa finim vijestima je pred nama. Ovo je jedna od njih.

Nakon obraćanja SHL fondaciji i slanja podataka na konkurs „Power Up SeminarPodrška učenicima u sticanju praktičnih znanja kroz iskustveno učenje“ zajedno sa svojim bivšim učenicama: Šejlom Cimirotić i Milicom Pantoš, kojima se duboko zahvaljujem – moja malenkost je ovaj put odabrana da učestvuje na seminaru pod nazivom „Power Up Seminar – Podrška učenicima u sticanju praktičnih znanja kroz iskustveno učenje“ za mlade profesore/ice koji/e imaju želju da se usavrše te nauče nove pristupe i metodologije.

Seminar će obuhvatiti sljedeće tematske cjeline:
– Razvoj vještina kreativnog razmišljanja kod mladih
– Razvoj vještina istraživanja i kritičkog mišljenja kod mladih
– Metode razvoja društvenih i komunikacijskih vještina kod mladih i
– Principe iskustvenog učenja – povezivanje teorije sa praktičnom nastavom.

Seminar se sastoji iz II tematska dijela:
– I dio seminara se održava u hotelu Holiday u Sarajevu u periodu od 17.11.2017. do 19.11.2017.
– II dio seminara se održava u hotelu Hollywood u Sarajevu u periodu od 02.12.2017. do 03.12.2017.

SHL Sarajevo djeluje u Bosni i Hercegovini kroz pet programa:

  • Omladinsko obrazovanje – neformalno obrazovanje mladih;
  • Omladinski angažman – podrška projektima mladih;
  • Omladinska politika – izgradnja kapaciteta mladih u nevladinom sektoru;
  • SHL kuća – trening centar;
  • i projekt pod nazivom Latinska ćuprija – Program razmjene učenika, koji podrazumijeva razmjenu učenika između BiH i Njemačke.

Svi profesori srednjih škola u BiH koji su starosti od 25 do 35 godina mogli su konkurisati na ovaj seminar do 9. novembra, sa iznijetim svojim interesovanjima, vannastavnim aktivnostima i načinu pristupanja uopšte kulturi i obrazovanju, a rezultati su sljedeći:

Dragi naši,

Kao prvo, SHL Sarajevo tim vam se zahvaljuje na pokazanom interesu za učešće na našim seminarima.
Bitno nam je da znate da smo jučer i danas dosta napora uložili u odabir učesnika budući da nam je stigao veliki broj prijava.

Na Power Up Seminar za profesere su primljeni sljedeći učesnici:

Rb. Ime i prezime Grad
1. Nedžada Alispahić Sarajevo
2. Senad Novkinić Bosanska Krupa
3. Enes Avdičević Teočak
4. Ajna Grbić Tuzla
5. Ida Janković-Skrobo Travnik
6. Svjetlana Kesedžić Odžak
7. Admir Đogić Bihać
8. Ana Galić Banja Luka
9. Robert Bošnjaković Odžak
10. Klaudija Ribić Travnik
11. Nemanja Milošević Trebinje
12. Almir Demirović Mostar
13. Delila Šetka Stolac
14. Selma Bukva-Drakovac Goražde
15. Milica Gluhović Pale

 

Ukoliko neko od gore navedenih učesnika otkaže svoje učešće na seminar postoji mogućnost da narednog po najvećem broju bodova (koje ste dobili na osnovu aplikacije) pozovemo.

Učesnici koji su primljeni na seminar će u toku dana dobiti mail sa više informacija o samom seminaru.

Ukoliko ima nekih pitanja ili nejasnoća budite slobodni pisati na ovaj mail.

Lijep pozdrav

Dino Bešić

PK Omladinskog obrazovanja – PC Youth education

PK Omladinske politike – PC Youth policy 
Fondacija/Stiftung Schüler Helfen  Leben – SHL House
Topal Osman Paše 22 / 7
71000 Sarajevo
www.shl.ba
tel: +387 33 550 660

fax: +387 33 550 661

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s