FILOZOFIRAJMO DANAS! MARTA NUSBAUM. PROJEKAT : 15 DANA SA 15 FILOZOFA

Author anagalicblog

Lako je voditi računa koji je po redu filozof jer smo krenuli sa PROJEKTOM: 15 DANA sa 15 FILOZOFA tačno 1. decembra 2017. Na redu je deseta po redu filozofkinja, Marta Nusbaum.

 

 

 

Transkript zapisa:
Filozofirajmo danas! Marta Nusbaum
 Za američku filozofkinju Martu Nusbaum koja trenutno predaju na Čikaškom Univerzitetu mnogi će s pravom reći da je jedan od najvećih filozofa danas. Plodna i proslavljena, Marta Nusbaum je jedan od rijetkih savremenih filozofa koji ne samo da uživa veliko poštovanje u akademskim krugovima, već se svojim knjigama i spisima može obratiti i veoma širokoj publici.
Sa nebrojenim knjigama i objavljenim radovima, Nusbaum je kao član Britanske Akademije, Američke Akademije nauka i umjetnosti, Američkog filozofskog društva – uručene počasne diplome sa 56 fakulteta i univerziteta  SAD-a i šire.
Njen zaštitni znak ili potpis jeste – ŠIRINA: od antičke filozofije preko rimske do savremenih političkih teorija i prava;
“Moja čitava karijera je potraga za uslovima ljudskog procvata i propitivanje: Kakve su katastrofe koje mogu stati na put? Koji su to načini koji nas čine ranjivim? Naravno, kao ljudska bića, mi bi trebali biti ranjivi. Ne bismo trebali govoriti da možemo biti samodostatni ili činiti sve što je potrebno za dobar život nas samih, jer mi trebamo druge ljude. “
Author anagalicblog
Foto: Ljubavno znanje

 

 

Ljubavno znanje (1990)
Knjiga pod nazivom “Ljubavno znanje” predstavlja kolekciju eseja gdje je Nusbaum sabrala književne kao i filozofske radove, posebno iz oblasti moralne filozofije. U esejima će raspravljati o koncepciji etičkog razumijevanja koji uključuje kako emotivnu tako i intelektualnu aktivnost i daje prednost u stvari konkretnim pojedinačnim slučajevima radije nego nekim apstraktnim pravilima, piše Nusbaum u uvodu. Dalje govori da kada je u pitanju ova moralna koncepcija da se ona može češće pronaći upravo u književnim više nego u filozofskim djelima i da je onda zadatak filozofskog izučavanja proširiti njen domet upravo i na ovakve tekstove.
Knjigu započinje pitanjima: Kako treba neko da piše? Koje riječi da koristi; ukoliko je u potrazi za razumijevanjem od strane onoga koji će da čita njegove radove? Nusbaum tu ispravlja uobičajeno mišljenje koje smatra ovakva pitanja trivijalnima, a po njoj to su jedna od bitnih pitanja jer stil je upravo ono čime se izražava smisao onoga što je bitno.

 

Proizvodnja: Author anagalicblog, decembar 2017.

 

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s