FILOZOFIRAJMO DANAS! MARKUS GABRIEL. PROJEKAT : 15 DANA SA 15 FILOZOFA

U potrazi i za filozofima mlađe populacije, svakako jedan od nauticajnijih jeste njemački filozof Markus Gabriel.

 

 

Transkript zapisa:
Filozofirajmo danas! Markus Gabriel
Rođen 1980. godine Markus Gabriel, profesor Univerziteta u Bonu, jedan je od osnivača filozofije Novog realizma. Šta nam sam kaže o ovom pokretu:
“Moj trenutni rad fokusira se na bolje razumijevanje stvarnih događaja izvan okvira kako naturalističkih tako i idealističkih oblika tumačenja. Dešavanja kao akcije ili umjetnička djela (samo da navedem par njih), koja se nesumnjivo pojavljuju u prirodi, ne mogu, ipak, biti razumljeni kao puko fizički, hemijski ili biohemijski događaji. S druge strane, pak, ne mogu takođe ni biti razumljeni samo kao puke ekspresije slobode ili kontigencije. Određenje koje ja predlažem, koje je u skladu sa “Novim realizmom”, pokušava stoga da izbjegne oba i trivijalna i istaknuta koncepta događaja (događanja koja se iščekuju ali i koja ne moraju da budu), i pokušava radije da konceptualizuje događajni karakter stvarnog iskustva kao pokrete zamijenjivanja jednog nivoa računljivosti (ili neračunljivosti) u njegovu suprotnost.”
Od uganutog članka do Kritike čistog uma
U jednom momentu tokom školovanja osjetio sam frustraciju jer pitanja o kojima smo razmišljali tamo i odgovori koje smo dobijali nisu me zadovoljavali. Odgovori su bili nekako neopravdani i neuzemljeni, u maltene svim disciplinama. Onda se desilo da sam uganuo članak skejtbordujući i morao sam ostati kod kuće preko ljeta, pa sam malo počeo iščitavati filozofiju jer mi je mnogo stariji prijatelj dao “Kritiku čistog uma” Imanuela Kanta. I tako je to sve počelo.

kant

Transcendentalna ontologija (2011)
U ovom djelu Gabriel govori kako filozofija danas ponizno nalazi način pristupanja biću, umjesto načina na koji je antička metafizika pokušavala shvatiti biće kao takvo. Biće se pretvara u vanjski svijet, napravljen od objekata pogodnih za geometrijsko izučavanje. Misao i svijet postaju suprostavljene upravo kao rezultat metodološkog skepticizma.
Ono što Markus zaključuje jeste da ontologija treba biti zamijenjena novom epistemologijom u središtu filozofskih strujanja i da se nastavi ovo pomalo naivno antičko pristupanje biću. U skladu s tim postoje filozofi koji se okreću Hegelu i tvore renesansu u kojoj tvrde da se Hegel može pomiriti sa ovakvom vrstom epistemologije: Robert Pipin, Džon Mekdauel, Robert Brendom – po njima Hegel ne raskida sa transcendentalnom filozofijom već ostaje u okvirima Kantove filozofije, tako da njegova djela imaju odraz normativne konstitucije modernog subjekta.
Mitologija, ludilo i smijeh (2009)
Knjigu koju je napisao zajedno sa Slavojem Žižekom, Markus upravo otpočinje naglašavajući značaj upravo Kantove Kritike čistog uma: izvorna motivacija za bavljenje filozofijom je metafizička – priuštiti objašnjenje totaliteta noumenalne realnosti: kao takva ova motivacija je iluzorna i pretpostavlja nemoguć zadatak. Zbog toga Markus upućuje na Kanta i njegovu sveopštu kritiku čitave metafizike i na neki način Kant predstavlja tvorca filozofske istorije filozofije; Žižek ovdje dodaje da je Hegel zaboravio re-ontologizivati Kanta, da je Hegel uradio zaokret od epistemologije do pozitivno ontološkog stanja pojavnosti.

 

Prozvodnja: Author anagalicblog, decembar 2017.

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s