FILOZOFIRAJMO DANAS! MAURICIO FERARIS. PROJEKAT : 15 DANA SA 15 FILOZOFA

Nakon uvođenja u filozofiju Novog realizma sa Timoti Mortonom, nastavićemo tim tragom i predstaviti i tvorca “Manifesta novog realizma” Mauricia Ferarisa.

 

 

Transkript zapisa:
Filozofirajmo danas! Mauricio Feraris
Feraris je jedan od najznačajnijih, najproduktivnijih i najzanimljivijih savremenih italijanskih filozofa. Rođen je 1956. godine u Torinu, gdje danas radi kao redovni profesor na Filozofskom fakultetu i vodi Interuniverzitetski centar za teorijsku i primijenjenu ontologiju.
Trebam spomenuti i da mi je lično dao dopuštenje za prevođenje upravo Uvoda u njegov “Manifest novog realizma” iz 2012. godine.
Ferrarijevi rani radovi inspirisani su francuskom post-strukturalističkom filozofijom, s autorima kao što su Liotar, Fuko, Lakan i Delez. Posebnu ulogu u oblikovanju njegove misli nedvojbeno ima Derida, s kojim je Ferraris održavao istraživački odnos, a koji je  kasnije prerastao i u prijateljstvo krunisano i biografijom koju je Feraris ispisao poslije o svome učitelju (Zanimljivo je da kada je upitan šta je to što bi volio reći Deridi a da je ostalo neizrečeno odgovorio sa: Sve! jer se kraj njega uvijek osjećao glup).
Prelaz u njegovom radu predstavlja Ferarisovo razvijanje kritike Hajdeerovog i Gadamerovog tradicije; po njemu pismo je prije duha.
Od napisanih preko 40 knjiga najzanimljivi naslovi su svakako ZBOGOM Kante gdje želi srušiti mit nedodirljivog Kanta, a tu je i GDJE SI Ontologija mobilnog telefona, gdje se razračunava sa Hajdegerovom filozofijom i umjesto naslova “Bitak i vrijeme” nudi naslov “Bitak i domet”…

novinari.jpg

Filozofija za širu publiku
“Moja ideja filozofije – na kraju krajeva veoma klasična – jeste da nema ničeg nedodirljivog, ničega toliko uzvišenog da ne bi bilo racionalno razmatrano i kritikovano, i ničega toliko prizemnog da ne zaslužuje filozofsku raspravu. Kad govorimo o svom radu, nije toliko u pitanju prilagođavanje široj, nefilozofskoj publici onih ideja koje sam razvio negdje drugdje za užu, ekspertsku publiku, nego nastojanje da, koliko je to moguće, zadržim isti diskurs u različitim ambijentima.
Oduvijek sam pisao za novine, čak i kada to nije bilo baš uobičajeno za univerzitetskog profesora, i tokom bavljenja time razvio ideje koje sam kasnije artikulisao u obimnije knjige, ali njihovo porijeklo se uvijek nalazilo u problemima koji su mi se nametali u novinskim člancima.”

novinari i filozofija.jpg

Manifest Novog realizma (2012)
Postmodernizam je ušao u filozofiju kraćom knjigom
(od 109. stranica) francuskog filozofa Žan-Fransoa Liotara
(Jean-François Lyotard), pod naslovom Postmoderno stanje,
objavljenom u septembru 1979. godine¹. Ona se bavi krajem
ideologija, odnosno, kako Liotar to naziva, „velikih priča“:
prosvjetiteljstva, idealizma, marksizma. Ove priče su izanđale;
ljudi su prestali vjerovati u njih; prestale su pokretati svijest
ljudi i opravdavati znanje i naučno istraživanje. To je bila kriza,
ali (očigledno) je iskušena bez tragedija, daleko od drama i
giljotina modernizma, u dobu koje nije moglo predvidjeti šta će
se naredno desiti od Balkana do Srednjeg Istoka, od Avganistana
do Menhetna. 
(nastavak Uvoda pročitajte klikom na: PREVOD ANE GALIĆ U ČASOPISU NOEMA Mauricio Feraris: Realitizam -Postmoderni napad na realnost)

 

Proizvodnja: Author anagalicblog, decembar 2017.

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s