ANA GALIĆ: PRIHVAĆEN OSVRT BADJUOVOG “PRAVOG ŽIVOTA” U “DIJALOGU”

Sa zadovoljstvom vam se obraćam i dijelim radost u današnjem saopštenju da je moj osvrt na Badjuovo djelo “Pravi život” (prevedeno na engleski jezik prošle godine) prihvaćeno od strane redakcije Časopisa za filosofiju i humanističku teoriju Dijalog, Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Riječ je o djelu u kojem nam Badju daje dijagnozu trenutnog stanja mladića i djevojaka i problema sa kojima se danas nose. Sve to je začinjeno poređenjem sa Sokratovim kvarenjem omladine i zadatkom filozofa tada i danas. A to je kvarenje omladine 😀

 

Poštovana gospođo Galić,

ovim putom Vam obavještavamo da je Uredništvo časopisa Dijalog prihvatilo Vaš osvrt na knjigu za objavu u časopisu Dijalog.

Prikaz će biti objavljen u narednom dvobroju časopisa koji će Vam biti dostavljen na kućnu adresu.

Za sve potrebno stojim Vam na raspolaganju.

Lijep pozdrav i svako dobro.

S poštovanjem!

Belinda Kikić, MA

tehnički sekretar Redakcije

__

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Odjeljenje humanističkih nauka

Centar za filozofska istraživanja

Dijalog, časopis za filozofiju i društvenu teoriju

Bistrik 7, 71 000 Sarajevo

Tel.: +387 33 560 722

Fax: +387 33 560 703

e-mail: dijalog@anubih.ba

http://www.anubih.ba/index.php/cfi/cfi-dijalog

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s