EIDOS Upute autorima

Eidos, časopis za filozofiju i društveno-humanistička istraživanja, objavljuje stručne i naučne radove, studije i oglede, prijevode, te recenzije i prikaze knjiga, uz uvjet da oni ili njihovi dijelovi nisu objavljeni u drugim časopisima, zbornicima, knjigama ili drugim vrstama publikacija.

Svi radovi šalju se isključivo elektronskom poštom i u elektronskom obliku, u word-fajlu, na elektronsku adresu redakcije:

eidos.zenica@gmail.com


Tehničke karakteristike rada


Rad se dostavlja pisan proredom 1,5 (Spacing 1,5) fontom Times New Roman, veličina 12, sa standardnim marginama 2,5.

Maksimalna dužina rada ne smije prelaziti više od 20 kartica/stranica teksta uključujući u to naslove, sažetke, bibliografiju i bilješke o autoru.

Recenzije i prikazi ne smiju prelaziti više od 3 kartice/stranice teksta.

Sve stranice trebaju biti numerirane, počevši s naslovnom. Broj stranice treba napisati u donjem desnom uglu.


Citiranje


Autor je dužan da citate dosljedno navodi jednim od standardnih stilova citiranja (kontinentalni, oksfordski, harvardski itd.).


Lektura i korektura


Svi dostavljeni radovi trebaju biti lektorirani i korigirani, pisani u skladu sa standardom autorova jezika.

Redakcija “Eidosa” zadržava pravo manjih tehničkih intervencija na tekstu, ukoliko se za to ukaže potreba (npr. izmjena naslova i podnaslova, umetanje podnaslova, skraćivanje teksta itd.).


Elementi rada


Svaki dostavljeni rad treba da sadrži sljedeće elemente:

1.Puno ime i prezime autora;

2.Puni naslov rada na jeziku autora;

3.Puni naziv institucije na kojoj radi u slučaju akademskog rada;

4.Sažetak rada na jeziku autora, ne duži od jedne kartice/stranice teksta, koji uključuje najmanje pet, a najviše deset ključnih riječi;

5.Sažetak rada na jednom od relevantnih svjetskih jezika, ne duži od jedne kartice/stranice teksta, koji uključuje najmanje pet, a najviše deset ključnih riječi na tom jeziku; ovaj sažetak uključuje i naslov rada na jeziku sažetka;

6.Bibliografiju korištene literature, navedenu abecednim redom i u skladu s korištenim stilom citiranja;

7.Kratku bilješku o autoru (koja nije duža od jedne kartice/stranice teksta).


Recenziranje


Svaki rad prolazi redakcijsku recenziju kojom se utvrđuje kojem tipu članka pripada te da li odgovara naučnim, stručnim i tehničkim standardima časopisa.

U slučaju negativne recenzije redakcija časopisa ima pravo tražiti od autora prepravku rada, a u slučaj pozitivne recenzije rad se upućuje na anonimno recenziranje dvojici stručnjaka iz područja rada.

U slučaju negativne recenzije jednog od recenzenata, konačnu odluku o objavljivanju i klasifikaciji rada donosi redakcija časopisa.

 

TEMA NAREDNOG BROJA

MARX POSLIJE MARXA

(1818-2018)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Pogledati i na: Mreža za izgradnju mira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s