STRUČNJAK ZA RAZVOJ KARIJERE, NELA LAZIĆ: Ljubav je igra bez granica

Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Σοφία

Profesorica filozofije i sociologije, sa većom ljubavlju ipak (kako se čini) prema sociologiji (priprema magistarsku tezu na Odsjeku za sociologiju Fakulteta Političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci), Nela Lazić je odabrana među prvih 20 stručnjaka kao sociolog i stručnjak za razvoj karijere sa visokim intelektualnim i moralnim integritetom koji mogu da preuzmu aktivnu ulogu u društvu.

Više o njenom odabiru među prvih 20 stručnjaka pogledajte klikom na link: https://www.vesti.rs/Vesti/Novi-Front-predlaze-listu-100-strucnjaka-Srpsku-ima-ko-da-vodi.html.

Ono na čemu Lazić trenutno radi, a o čemu će više biti riječi tokom narednog perioda, jeste, kako i sama kaže, “najveći izazov sa kojim se susreće Republika Srpska, a to je nezaposlenost:

” Anketna stopa nezaposlenosti u Republici Srpskoj u 2018. godini iznosila je 17.2%, administrativna stopa nezaposlenosti 29,9%. Pored nezaposlenosti kao konkretnog problema, Bosna i Hercegovina je suočena sa problemom socijalne isključenosti i jaza između bogatih i siromašnih, migracija radne snage, neusklađensoti obrazovnog sistema sa  potrebama privrede. “

View original post 594 more words

Categories:

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s