NJEGUJMO PISANJE: Razgovor između Lou Marinoffa i mene

Kako se vi suzdržavate da ne zapalite cigaretu, a osjećate se festive? Mislite da vam filozofi ne mogu pomoći? Ne mogu posavjetovati šta da radite kada se nađete na raskrsnici ili pred problemom sa kojim se do sada niste susreli, na primjer smrti? Ne, ne nude se gotovi odgovori, nego snaga i okretanje ka unutra i otvaranje trećeg oka – onog koje svako od nas ima.

Kratka priča¹ u nastavku:

RAZGOVOR IZMEĐU LOU MARINOFFA I MENE

Lou: Da, filozofska terapija je rješenje.

Ja: Misliš, filozof kao life coach?

Lou: Da, što da ne? Ono što je u fokusu, ako smijem reći, filozofskog coacha, jeste klijent sa kojim se radi – njegovo zdravlje. Naravno, kada se naiđe na medicinski problem, bio on fizičke ili psihičke prirode, takve ćemo poslati na liječenje. Ovdje je riječ o zdravom pojedincu koji ne treba medicinsku pomoć, a ipak je naišao na neki problem. Dobro, možda bi to mogao riješiti jednim bensedinom, ali razgovor kao lijek je imperativ naše prakse.

Ja: E, praksa, bravo, akcenat je dakle na praksi. Znači, ipak se ne mora korisititi nekim multivišeznačnim nikome osim samom autoru razumljivim riječima u stilu analitičke filozofije koja danas maltene svuda zauzima vodeće mjesto, već prostim, narodskim jeziko, npr. mogu se poslužiti vicem da bih nekom pomogla?

Lou: Kako da ne. A znatiželjan sam, mogu li čuti vic?

Ja: Znam da iz kulture niste upitali i na koji problem bih ga primjenila, a reći ću vam i vic i konkretan problem.

 

GLUPI BOSANAC

 

Sjede za stolom pametni Bosanac, glupi Bosanac i Pinokio. Na stolu se nalazi 100,00 KM. Odjednom nestade struje, svjetlo se ugasi i kada se ponovo upali, para nije bilo. Ko je ukrao ovih 100,00 KM?

Odgovor glasi: Pa glupi Bosanac, jer pametni Bosanac i Pinokio su izmišljeni.


A  problem na koji se vic primjenjuje je, a da ne uplićemo Parmenidovu kuglu i zakon nepromjenjivosti (jer to ne može znati onaj sa kim vodim dijalog, osim ako nije i sam filozof) – jeste problem pravljenja istih i istih grešaka. Redovno mi se javljaju uplakane djevojke koje je po ne znam koji put momak ostavio ili one njega, a pitaju se – Z A Š T O? K A K O? E pa tako što čine uvijek istu grešku i izmišljaju pametne Bosance i Pinokie koji će raditi samo ono što je najbolje u njihovim očima i samo ono što im one kažu i kada se osvijeste da pred nim stoji glupi Bosanac – PUF! Balon puca, mozak puca, srce jeca.

Lou: O, zadovoljan sam, najprije sa tvojom istančanošću da te ne povrijedim u slučaju tvog neznanja, a onda i sa dobrim vicom, a na kraju i sa dobrom primjenom tog vica. Volio bih samo dodati da bih ja ipak rizikovao sa Parmenidom, pa ne samo sa njegovom filozofijom nego i sa životom, te ispričao svom klijentu. Jer poistovjećivanje sa nekim ko je živio iste ili slične probleme jeste ono što čini srž jedne dobre terapije.

∗∗∗

Pišite mi i na Fb stranici Author anagalicblog.


¹ Priča je inspirisana knjigom Platon, a ne prozak, autora Lou Marinoffa. Lou Marinoff je filozof, autor i filozofski praktičar (aktivista). Trenutno zaposlen na Univerzitetu City College u Njujorku. Više informacija o njemu ćete pronaći na: https://www.loumarinoff.com/.

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s