UDRUŽENJE SOFIA RASPISUJE POZIV: Za predavača/icu u “Filozofskom kafeu”

Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Σοφία

Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja će od marta/aprila 2019. godine krenuti u realizaciju projekta “Filozofskog kafea”, koji će se održavati jednom mjesečno u piceriji Verdi u Banjoj Luci, u večernjim časovima.

Cilj ovog projekta jeste promovisanje kritičkog razmišljanja i kulture dijaloga, a kroz Filozofski kafe omogućeno je učešće u filozofskoj raspravi i onima koji nemaju formalno filozofsko obrazovanje.

Moderator večeri će biti predavač/predavačica koja će održati uvodno predavanje u trajanju do 45 minuta, a onda voditi razgovor na temu svog predavanja ( s tim da se za moderatora može odabrati i druga osoba, u dogovoru sa predavačem/icom).

IZBOR TEME:

Teme kojima se predavači/predavačice mogu predstaviti kreću se od aktuelnih:

FILOZOFIJA NAUKE
FILOZOFIJA JEZIKA
PRAKTIČNA FILOZOFIJA

a slobodni ste odabrati i ostale teme iz područja filozofije(ili graničnih oblasti).

Ukoliko ste zainteresovani da budete predavač/ica na jednoj od večeri Filozofskog kafea svoje prijave zajedno sa  izborom teme, te…

View original post 148 more words

Categories:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s