PREVOD ANE GALIĆ U ČASOPISU NOEMA Alain Badiou, “Pravi život” – Biti mlad, danas: smisao i besmisao

Jedan od prevoda koji zaista vrijedi puno. Neko veče bilo je govora o položaju žene i muškarca danas (Sofia kafe), odnosno nekad, čak smo spomenuli i Neolit, a savršeno tumačenje, dakle filozofsko, dao nam je jedan od najpoznatijih živućih filozofa Alain Badiou – riječ je o gubljenju svoga djetinjstva i mladosti – kada su žene u pitanju; te ostajanja vječnom djecom – kada su muškarci u pitanju. Zašto je to tako, pročitajte malo duži tekst i ne bojte se, skuvajte kavu, Badiou piše fenomenalno.
Iz teksta:
Postoji čak i suprotno ubjeđenje: ono čime

filozof može doprinijeti politici nije uopšte volja za moć, nego

nezainteresovanost.

Tako da vidite da završavamo sa koncepcijom filozofije kojoj

je potpuno strana ambicija i takmičenje za moć.

©Ana Galić magistar filozofije

Galić, Ana. (2017). Alain Badiou: “Biti mlad, danas: smisao i besmisao” u Pravi život. U Časopisu za društvenu i humanističku misao Noema, br. 5, ISSN 2490-2470, str. 169 – str. 194. Savez studenata Filozofskog fakulteta Banja Luka.

Izašao je peti po redu broj Časopisa za društvenu i humanističku misao NOEMA, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Uz dopuštenje profesora Badioua, prvo poglavlje njegove knjige The true life (2017), pod nazivom “To be young, today: sense and nonsense”, prevela sam za potrebe uvođenja u filozofiju i filozofski način mišljenja.

Tekst možete preuzeti klikom na: Alain Badiou Pravi život, Biti mlad danas smisao i besmisao. Ili ga pročitajte u nastavku.

Uživajte,
Vaša Ana


169

Alan Badju

Biti mlad, danas: smisao i besmisao*

Počnimo sa stvarnim činjenicama: ja imam 79 godina. Zašto

bih onda pobogu trebalo da zamaram sebe govoreći o omladini? I

zašto bih, da dodam, trebalo da…

View original post 8,402 more words

Categories:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s