BANJA LUKA: ODRŽANO TREĆE VEČE PROJEKTA SOFIA KAFE (Foto)

Ovim putem vas pozivam da podržite naredni Sofia kafe, koji će se održati 21.06. kad nam u goste dolazi dr. filozofskih znanosti Lamija Neimarlija, a iznosi tezu Kraj umjetnosti.

Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Σοφία

Treće filozofsko veče projekta pod nazivom Sofia kafe, Udruženja za promovisanje kulture i mišljenja Sofia održano je sinoć, sa početkom u 19:00 časova, u piceriji Verdi, preko puta Gimnazije Banja Luka.

Predavač Srećko Kovačević je iznio temu Relativnost jezika kao determinata filosofskog (i naučnog) diskursate je upoznavanjem prisutnih sa problematikom koju nosi jezik i njegov odnos sa mišljenjem, a prikazano kroz filozofsku prizmu, poveo i diskusiju poslije predavanja, gdje je sa kolegama raspravljalo upravo o tom filozofskom pristupu samom jeziku otvorivši brojna pitanja:

Da li poseban naučni jezik daje drugačiji pogled na prirodu koji je određen samim tim jezikom, a ne nekom vanjskom stvarnošću; da li jezik određuje shvatanje prirode antičkog i novovjekovnog tipa? da li vještački jezik može da stvori novi pogled na stvarnost, odnosno može li matematiziranje stvarnosti otkriti suštinu ili samo zavisi od svog simboličkog jezika?

Ovo filozofsko veče je uspješno nastavilo realizaciju Međunarodnog projekta…

View original post 52 more words

Categories:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s