Održan godišnji sastanak Udruženja Sofia

Dana 05.12.2019. godine sa početkom u 18 časova u prostorijama Američkog kutka, Banja Luka, na adresi Kralja Petra I Karađorđevića 115, održan je godišnji sastanak Udruženja za promovisanje kulture i mišljenja Sofia. Na polučasovnom zasjedanju prisutnih članova utvrđeno je sljedeće:

 

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPŠTINE UDRUŽENJA SOFIA OD 05.12.2019. godine

 

PRISUTNI ČLANOVI: Ana Galić, Miroslav Galić

ODSUTNI ČLANOVI: Danilo Topić

Sjednica je počela sa radom u 18:00 časova a završila u 18:30.

 

D N E V N I  R E D

 

1.Saopštenje o registraciji Udruženja Sofia u registar Udruženja Bosne i Hercegovine – 

Na osnovu Odluke o osnivanju udruženja, na osnivačkoj skupštini u Banjoj Luci, održanoj 07.11.2017. godine, kada je dogovoren –

 • naziv – Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Sofia
 • sjedište – Banja Luka
 • adresa – Carice Milice 58, Banja Luka BiH
 • osnovni ciljevi i djelatnosti:
  1.Razvoj i afirmacija filozofskih, naučnih i kulturnih vrijednosti BiH društva, te razvoj svestrane edukovane ličnosti.
  2.Uključivanje građana u regionalne i svjetske tokove kulturnog stvaralaštva, kao i uključivanje u sve civilizovane tokove razvoja BiH
  3.Zalaganje za razvoj izdavačke djelatnosti
  4.Zalaganje za razvoj informativne djelatnosti
  5.Održavanje tribina, okruglih stolova u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom.
 • trajanje – neograničeno
 • lice ovlašteno za zastupanje i registraciju – Ana Galić.

dana 06.12.2018. godine Udruženje Sofia je upisano u registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. Uplatna taksa zahtjeva za upis u registar iznosila je 200,00 KM. Ovom prilikom je definisan i Statut rada Udruženja.

 

Dana 13.03.2019. godine udruženje je upisano u poreske obveznije Ministarstva finansija Republike Srpske, pod JIB-om: 4404428630007.

 

Dana 22.03.2019. otvoren je transakcioni račun za redovno poslovanje udruženja, Nova Banka, Banja Luka: 5551000042925863.

 

Dana 03.05.2019. godine objavljena je registracija udruženja u Službenom Listu BiH. Udruženje je objavljivanje naplatilo u iznosu od 80,00 KM.

 

2.Saopštenje o registraciji Udruženja Sofia u registar izdavača Republike Srpke

Dana 11.04.2019. godine udruženje je upisano u registar izdavača Republike Srpske. Osoba imenovana za glavnog i odgovornog urednika i izdavača je Ana Galić.

3.Rezultati konkursa prijavljenog projekta Sofia kafe kojim je udruženje konkurisalo za finansiranje od strane Grada Banja Luka

Udruženje Sofia je na objavljen konkurs od strane Grada Banja Luka 2019. za finansiranje projekata konkurisalo sa projektom Sofia kafe. Ovaj projekat je uključivao plaćena predavanja za osam predavača/ica, fotografkinju, medijsku promociju, te naplatu koordinacije projekta i ostalih troškova. Projekat nije odobren.
Ovom prilikom udruženje se zahvaljuje svim akterima koji su bili kontaktirani od  strane koordinatorice ovog projekta, Ane Galić.

4.Utvrđivanje aktivnog/pasivnog članstva i saradnje sa udruženjem (prijem i napuštanje članova)

Za narednu godinu članovi koji su se izjasnili da će (p)ostati članovi udruženja popuniće zahtjev za prijem u članstvo.
Članovi koji se nisu izjasnili o nastavku rada u udruženju neće ostati članovi udruženja.
Članovi koji neće izvršavati svoje dužnosti će iako pristupe udruženju, do kraja 2020. godine izgubiti status redovnog člana udruženja. Takođe neće dovoditi u pitanje opstanak rada udruženja radi neprisustvovanja redovnim sastancima.
U skladu sa navedenim, članovi Udruženja Sofia, za narednu, 2020. godinu, su:
1.Ana Galić, prof.
2.Mr Miroslav Galić
3.Prof.dr Miodrag Živanović
4.Nela Lazić, prof.
5.Dr Lamija Neimarlija
Novi članovi:
7.Dejan Klincov, prof.
Udruženje Sofia će u narednom periodu gore navedenim članovima dostaviti zahtjeve za prijem u članstvo. Osnivači ovaj zahtjev ne popunjavaju, ali takođe mogu istupiti iz udruženja usljed neaktivnosti ili narušavanja ugleda rada udruženja.

5.Ostvareni projekti/publikacije u toku ove godine

U toku 2019. godine Udruženje Sofia je organizovalo i sprovelo projekat Sofia kafea. Cilj kafea je bio izlazak filozofije van akademije, a u saradnji sa picerijom Verdi održano je sedam večeri Sofia kafea, po jednom mjesečno, s tim da je planirana i osma veče u decembru.
Od publikacija udruženje je izdalo sljedeće:
Skaska o sjećanju, prof.dr Miodraga Živanovića (ko-izdavač);
Soneti, Topić, Dakić, te
Filozofski vodič A šta to znači misliti/kratki vodič za sve ljubitelje mudrosti, Ane Galić.
Do kraja tekuće godine udruženje će izdati i Zbornik kratkih priča naziva Uvijek glavu gore, Ane Galić.

6.Planirani projekti/publikacije za narednu godinu

Udruženje Sofia je ostvarilo saradnju sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci,.
Ostvarili smo podršku za nastavak projekta Sofia kafe i tokom naredne 2020. godine. Tokom tekuće godine saradnja je ostvarena u ustupanju prostora za proglašenje pobjednika na nagradnom konkursu za najbolji filozofski esej koje je raspisalo udruženje. Saradnja uključuje i gostujuća predavanja u prostorijama Filozofskog fakulteta, kao i ostale vidove saradnje u skladu sa interesima obe stranke.
Udruženje je ostvarilo saradnju sa Američkim kutkom. Saradnja se odnosi na razmjenu iskustva i prezentacije od strane studenata, odnosno profesora Filozofskog fakulteta koji su boravili u inostranstvu i imaju znanje koje će podijeliti sa ostalim studentima. Saradnja obuhvata i ostale vidove saradnje, u interesima obe stranke.
Udruženje Sofia će u zainteresovanosti članova udruženja ostvariti saradnju sa Lonac Hub Banja Luka. Riječ je o zakupu radnog prostora, te o realizaciji  radionica za narednu 2020. godinu.

7.Razno

Prijedlozi
Prijedlog koji je Lazić iznijela jeste plaćanje članarina. Na skupštini je izglasano se neće utvrđivati obavezna novčana članarina za pristup u rad udruženja. Dobrovoljni prilozi se uzimaju u obzir.
Galić je iznijela prijedlog  o imenovanju počasnog člana udruženja prof.dr Miodraga Živanovića i prijedlog je usvojen.
Zahvalnice
Udruženje Sofia je odlučilo da uruči zahvalnice sljedećim licima:
1.Bošku Milojeviću, vlasniku picerije Verdi, 
2.Maji Isović-Dobrijević, novinarki Buka magazina
3.Prod.dr Miodragu Živanoviću i
4.Mladenu Matoviću, direktoru Kulturnog centra Banski Dvor.
Priznanja i nagrade
Pohvaljuje se: 
1. Brankica Smiljanić, za promociju i predstavljanje rada udruženja.
U Banjoj Luci, 05.12.2019. godine                     Ana Galić, predsjednica udruženja

Moj rad možete podržati putem sljedećih društvenih mreža:

 

ana_logo

Fb: Author anagalicblog

Instagram: @authoranagalicblog

Twitter: @anagalicblog 

Linkedin: Ana Galić

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s