IZAZOVI PREDAVANJA: Kako postati dobar predavač?

Author anagalicblog

“Oni koji znaju, čine. Oni koji razumiju, podučavaju.”

— Aristotel

Sve je u vašoj glavi, viziji i strasti. Idealna kombinacija ovih elemenata izgradiće uspješnog predavača, a ovaj tekst je posvećen onima koji će tek postati ti koji podučavaju, koji već jesu predavači, ali su izgubili motivaciju, a posebno onima koji su pri kraju svojih studija te namjeravaju da krenu u profesorske/nastavničke vode.

 

 

GLAVNE OSOBINE DOBROG PREDAVAČA SU:

 

 

Odličan je slušalac

 

Dobre slušalačke osobine pomažu vam da se spojite sa svijetom oko sebe i da podrobnije razumijete svoja zaduženja. Predavati studentima predstavlja odgovornost. Nekad će vam student doći na čas, a u skorijoj prošlosti je izgubio nekoga u porodici. Nekada ćete prisustvovati plaču izazvanim raskidom veze. Sve što će dobar predavač da čuje i da uvaži u donošenje konačne odluke o načinu sprovođenja svoje nastavne jedinice taj dan.

Dostupan je

 

Saradnja sa dostupnim ljudima se ostvaruje lako i brzo a studenti će kod takvih predavača biti slobodni da misle i pruže svoj maksimum u prisustvu takvog predavača. Ova osobina je ključna za profesionalan pristup, te što ste više odgovornosti u smislu napredovanja u karijeri preuzeli na sebe, to će vam ova osobina biti potrebnija, a vaši učenici će probijati granice te ponukani vašim primjerom i sami preuzimati više odgovornosti na sebe.

Par brzih savjeta kako biti dostupniji su: nasmijte se, dopustite učeniku da kaže šta misli, tj. ne prekidajte ga, uspostavljajte kontakt očima.

Posjeduje jaku radnu etiku

 

Etika na radnom mjestu, u ovom slučaju kao profesora u nastavi je nešto poput vodiča koji služi za obezbjeđivanje kvalitetne nastave. Dužnost je svakog predavača da obezbjedi radnu klimu u kojoj će se studenti/učenici osjećati ohrabreni da stiču znanje. Biti predavač ne znači da je dovoljno biti najbolji u svojoj klasi ili da imate neprikosnoven, na strahu zasnovan autoritet među studentima, kao i kolegama. Neke od stavki koje ipak mora svaki predavač zadovoljiti, a tiče se institucije u kojoj rade su:
– držati se plana i programa
– dolaziti na vrijeme
– biti objektivan, što znači ne nametati lično mišljenje
– tretirati svakog studenta jednako.

Sposoban je da izgradi brižan odnos sa studentima

Ili jednostavnije rečeno, trudi se da zapamti imena. Ovo jeste izazov ali nakon što recimo upamtite imena vaših studenata/učenika bićete u stanju izgraditi odnos kada budete postavljali pitanja tokom interakcija na času. A kvalitetan odnos u interakciji profesor-student/učenik proporcionalno je srazmjeran vremenu provedenom nad knjigom iz tog predmeta.

Posjeduje široko znanje i strast prema predmetu koji predaje

U skladu s tim, svaki profesorov čas bar u jednom momentu bi trebao da zainteresuje učenike da žele čuti više, da pobudi radoznalost, a za to je najbolji momenat onaj na početku časa. Vaš uvod treba da angažuje, uzbudi, izazove i stvori očekivanja tako da ono što trebate uraditi jeste da na početku ubacite nešto zanimljivo što znate o predmetu ili temi koju predajete. Nakon nekoliko minuta skeniranja vašeg razreda znaćete koliko angažovani jesu vaši studenti/učenici.

Odlična priprema i vještina organizovanja

Dobar predavač je organizovan. Isplanirati nastavnu jedinicu je važno jer ćete biti potpuno sigurni u same sebe što se tiče sadržaja časa, strukture (uvod, glavni dio, završi dio) i na kraju i samog izlaganja konkretnog materijala.

Ne koristi žargon (ne odstupa od naučnog jezika)

 

Skraćenice i žargon nemojte koristiti – to će potpuno udaljiti učenike od vas. Ono što treba da pretpostavite, predajući vrlo vjerovatno nešto specifično i što prije nije bilo poznato, jeste da to neće naići na razumijevanje. Lekcije stoga napravite što je moguće dostupnije kako biste ohrabrili studente na bolje shvatanje gradiva ali to je sve. Ne ići na niži nivo od toga.

Dobar je govornik (ima dobar javni nastup)

 

Veoma je važno da što prije razvijete vještinu javnog govora, jer nekada ćete predavati skupini od troje, ili čak jednom, a nekada čak i punom amfiteatru studenata. A ukoliko već na fakultetu krenete sa razvijanjem vaše govorničke vještine lako ćete se snaći i na intervjuima za posao, a kada krenete raditi doprinjećete svojim znanjem i svojoj struci.

Kontrola nerava, visine glasa, tona i tempa kojim govorite veoma je važno, važnije nego što to ljudi misle. Kada smo pod pritiskom, većina nas priča prebrzo, pretiho ili ne upostavljaju dovoljno kontakta očima sa svojom publikom. Ako ste se našli u ovome, onda se obratite nekome za podučavanje.

Stručno se usavršava

 

Proces učenja se za predavača nikad ne završava. Postoje novi materijali i istraživanja koja se objavljuju svakodnevno i putem nove tehnologije, koja se svaki dan sve brže transformiše. Uvijek pratite i podstičite same sebe da se usavršavate u pozivu kojim se bavite i u praćenju najnovijih vijesti kao i pristupa kako biste to znanje predali svojim studentima.

 

 

 

Za više informacija o korištenom materijalu pogledati i:

 

https://uc.uiowa.edu/faculty/professional-policies-responsibilities/professional-ethics-academic-responsibilities
https://www.timeshighereducation.com/features/how-teach-13-top-teaching-tips-university-lecturers
https://www.hotcoursesabroad.com/study-abroad-info/career-prospects/what-makes-a-good-lecturer/
https://career-advice.jobs.ac.uk/career-development/five-skills-you-need-to-become-a-lecturer-in-higher-education/
https://teachingcommons.stanford.edu/resources/teaching-resources/teaching-strategies/checklist-effective-lecturing
https://www.practicemakesperfect.org/blog2/2019/2/25/how-approachable-teachers-can-better-engage-their-students

 

Preporuka za stručno usavršavanje:
Ashcroft, K. (1995) The Lecturer’s Guide to Quality and Standards in Colleges and Universities. London, Washington, D.C.: The Falmer Press

 

Tekst sastavila: Ana Galić

 

NAPOMENA: Ovaj tekst ćete čitati u drugim časopisima  i na drugim web lokacijama samo uz dozvolu autorke.

 

Moj rad možete podržati putem sljedećih društvenih mreža:

 

ana_logo

Fb: Author anagalicblog

Instagram: @authoranagalicblog

Twitter: @anagalicblog 

Linkedin: Ana Galić

e-mail: ana.galic.bl@gmail.com

 

Categories:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s