Zbog čega je obrazovanje bitno za društvo?

“Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete koristiti kako bi mijenjali svijet.” 

Nelson Mandela

 

Pravo na osnovno obrazovanje predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava, i to ste naučili već tokom svog školovanja, zar ne? Osim toga, obrazovanje je za čovjeka jedna osnovna ljudska potreba, isto kao što je i potreba za hranom, odjećom ili domom.

Biti obrazovan ne znači samo imati diplomu, to označava način na koji vi možete voditi svoj život, oslanjajući se samo na svoje sopstvene snage. Upravo kroz obrazovanje vaše mogućnosti samo rastu i vaše sposobnosti postaju neograničene.

A obrazovanje služi i kao efikasan način kojim se može ukloniti korupcija, nezaposlenost i suočiti se sa ekološkim problemima. Zamislite sada da se svi edukujemo po pitanju naših prava, dužnosti i obaveza – da li bi stopa nasilja nad ženama opadala? Da li bi porastao broj pismenih u mjestima gdje još uvijek ne postoje škole niti mjesta za obučavanje u neprilagođenim sredinama? Da li bi se na civilizovan i zakonom dopušten način sprovodile kontrole vlasti – sve tri grane, a od strane naroda pogotovo – ukoliko bi se narod i narodu više posvetilo pažnje na ukazivanje značaja o informisanosti o načinu rada grada u kojem žive, republike, opštine i tome sl.?

 

Istorija pojmova

 

Nekoliko je pojmova na koje se možemo osloniti kada je u pitanju pojam i termin obrazovanje. To su:

• Staroslavensko “образъ ” znači “ikona.”izgled, lik, pojava; oblik, forma; odjeća; način; slika, kip; simbol, znak: primjer, uzor(ak); ponašanje;

• Riječ edukacija vodi porijeklo od latinske riječi eduktio, što znači izdvajanje lučenjem, iako se najčešće koriste izvedenice iz educatio  – vaspitanje, odgoj, odgajivanje, podizanje (pogledati Vujaklija, M. (1980) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd, Prosveta, pod slovom e)

• Intelektualac (лат intellectus) obrazovan čovek, čovek posvećen duhovnom radu, filozof, naučnik, književnik.

• Obrazovanje ili edukacija je proces promene ličnosti u željenom pravcu usvajanjem različitih sadržaja u zavisnosti od uzrasta i potreba jedinke. Obrazovanje uključuje i vaspitne, pored obrazovnih sadržaja. Najznačajnija obrazovna institucija obrazovno-vaspitnog karaktera je škola, čitamo Trebješanina.

 

Dužnosti obrazovanog čovjeka

 

Obrazovan čovjek je onaj koji razvija svoje znanje i vještine na takav način koji u konačnici rezultuje u pozitivnom doprinosu zajednice čiji je i sam pripadnik. Zadobijanje znanja i njegova upotreba za sreću i dobrobit društva je ono što zaista čini jednu osobu obrazovanom. I upravo iz ovog razloga znanje dobijeno obrazovanjem je ključno za dalji razvoj bilo kojeg naprednog društva.

Obrazovan čovjek je odgovoran i ima i svoje dužnosti. Na onaj način na koji je od društva primio znanje koje se prenosi s koljena na koljeno, tako će i on sada implementirati svoje novostečeno znanje ulažući u napredak svega ono što je potrebno u jednom društvu:

  1. Obrazovan čovjek nosi odgovornost zasnivanja dobre i mirne porodice ili doma. Aristotel je insistirao na porodici kao osnovnoj ćeliji jednog društva. Samo obrazovana osoba može njegovati moral, izgraditi karakter kod djece. Danas je obrazovanje bitno jer podučava ravnopravnim odnosima i muškarac i žena i nudi im jednaka prava.

  2. Obrazovana osoba može koristiti znanje da edukuje i probudi ljude i ukaže im na njihova prava i dužnosti. Ovo je posebno bitno za demokratsko društvo.

  3. Obrazovan čovjek može stvoriti atmosferu ljubavi prema otadžbini šireći svoju kulturu i podučavajući mlade ljude o svim kulturnim dostignućima koja je njegov narod do tada ostvario.

  4. Veoma bitna uloga obrazovanog čovjeka je u stvaranju društvene, kulturne i religijske harmonije, odnosno mira, povjerenja i ljubavi koji osigurava zajednički život.

  5. Bitna uloga obrazovanog čovjeka je u ukazivanju na potrebu i vrijednost očuvanja prirodnih resursa poput rijeka, vazduha u sl. A zbog sve bržih klimatskih promjena, upravo zahvaljujući neobuzdanom iskorištavanju prirode, suočavamo se sa nekim ozbiljnim posljedicama po našu planetu.

  6. Ono na što još dodatno može uticati obrazovan čovjek jeste i borba protiv društvenih zala poput rađanja od strane maloljetne djece, zaštita dječijih prava generalno, ženskih prava, radničkih prava…

 

Razlika između neobrazovane i obrazovane osobe

 

Vrline Neobrazovana osoba Obrazovana osoba
Samopouzdanje Nedovoljno sigurnosti u sebe prilikom stupanja u društvene odnose.

 

Zahvaljujući svom obrazovanju posjeduje visoku stopu samopouzdanja u društvenim odnosima.
Poštovanje Manje je poštovana u društvu.

 

Visoko je poštovana u društvu.
Sposobnost za život Zavisna je od drugih prilikom tumačenja znakova na putu ili popunjavanja bankovnog računa i sl. Ne zavisi od drugih i sama je sebi oslonac u mnogim pitanjima.
Učenje Može dobiti znanje o stvarima koje se dešavaju oko nje jedino slušanjem. Dobija znanje o događajima i čitanjem knjiga, stručne literature i sl.
Rast i razvoj u životu Veoma teško dolazi do većih pozicija u društvu.

 

Ukoliko se uloži potreban napor postoji mnogo šansi koje može postići na visokim pozicijama.
Kvalifikacije Na bilo kojoj poziciji, u poslu, u društvenim odnosima, onaj sa manje obrazovanja manje je privlačan kandidat u poređenju sa obrazovanom osobom. Bolji i kandidat, odnosno saradnik koji se bira ispred onoga koji nema obrazovanja.

 

 

Aristotel je rekao da je obrazovanje: “stvaranje čvrstog uma u čvrstom tijelu.” Dakle, obrazovanje kao što vidimo utiče na cjelokupnog čovjeka, a samim tim i na društvo čiji je sastavni dio.

 

Za više informacija o korištenom materijalu pogledati i:

 

https://www.studyread.com/importance-of-education/
https://www.studyread.com/benefits-of-online-education/
https://europeansting.com/2014/10/03/how-can-education-empower-youth-to-become-tomorrows-leaders/
https://www.jp.onkyo.com/braille_essay/2017/as01.htm
http://www.klientsolutech.com/importance-of-education-in-life/

 

Tekst sastavila: Ana Galić

 

NAPOMENA: Ovaj tekst ćete čitati u drugim časopisima  i na drugim web lokacijama samo uz dozvolu autorke.

 

Moj rad možete podržati putem sljedećih društvenih mreža:

 

ana_logo

Fb: Author anagalicblog

Instagram: @authoranagalicblog

Twitter: @anagalicblog 

Linkedin: Ana Galić

e-mail: ana.galic.bl@gmail.com

Categories: Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s