PLANIRANA DEŠAVANJA: SOFIA KAFE u 2020. godini

Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Sofia je ove godine planiralo nastaviti projekat Sofia kafea, te nastaviti prošlogodišnji uspješno obavljen zadatak izlaska filozofije van katedre i školskih klupa.

I ove godine naš partner je piceria Verdi koja nam omogućuje da jednom mjesečno, u večernjim časovima, naše filozofsko predavanje pretvorimo u otvoreni dijalog i vrlu diskusiju prisutne publike.

U 2020. godini trebali smo odslušati dva ciklusa Sofia kafea, proljetni i jesenji, gdje smo trebali ugostiti sljedeće predavače/ice:

 

 1. Dejan Klincov, prof. Banja Luka
 2. Jovana Popović, prof. Banja Luka
 3. Doc. dr Goran Rujević Novi Sad
 4. Dejla Šehić, student Bihać
 5. Mihajlo Tovilović, student fizike Banja Luka
 6. Prof. dr Milena Karapetrović Banja Luka
 7. David Menčik, student filozofije Novi Sad

 

Jedino sa gospodinom Menčikom nismo dogovorili detalje oko dolaska i planiranog gostovanja, ali planovi su svejedno izmijenjeni usljed borbe sa virusom COVID-19.

Udruženje Sofia će tek nakon potpunog oporavka društva od posljedica virusa korona ponovo razmotriti nastavak jesenje sezone Sofia kafe, te će vas blagovremeno obavijestiti o nastavku realizacije filozofskih skupova.

Do tada pročitajte sa kojim predavačima i predavačicama smo se družili tokom 2019. godine. Tokom 2019. godine Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Sofia je ugostilo sljedeće predavače/ice:

 

 1. Nikola Bogićević, Narativistički argument i objektivnost u Filozofiji istorije
 2. Nela Lazić, prof: Nezaposlenost i žene-izazovi savremenog doba
 3. Srećko Kovačević: Relativnost jezika kao determinata filosofskog (i naučnog) diskursa
 4. Dr Lamija Neimarlija, Kraj umjetnosti
 5. Mr Galić Miroslav, Mr Željko Šarić: O ozbiljnom shvatanju Darvina
 6. Aleksa Alaša: Estetika horora
 7. Dr Željko Radinković: Klasici hermeneutike: Schleiermacher, Dilthey, Gadamer, Heidegger
 8. Prof.dr Miodrag Živanović: Pojam Nade u filozofiji Ernsta Blocha

 

U Banjoj Luci, 08. maja 2020. godine

 

Ana Galić, koordinator projekta Sofia kafe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s