KONKURS ZA NAJBOLJI FILOZOFSKI ESEJ Nagrada 100 KM i objavljivanje rada u časopisu Noema

Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Sofia u saradnji sa Noemom, časopisom za društvenu i humanističku misao, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, raspisuje konkurs za najbolji filozofski esej. Učesnici konkursa mogu biti srednjoškolci i studenti koji su državljani BiH, a nagrada je novčana u iznosu od 100 konvertibilnih maraka i objavljivanje rada u časopisu Noema.

Konkurs se raspisuje povodom Međunarodnog dana filozofije, koji se obilježava svakog trećeg četvrtka u novembru, a ove godine pada na 19. novembar. U skladu s tim, teme eseja o kojima možete pisati su filozofskog karaktera. 

Uputstva za pisanje:

  • količina teksta: minimalno 4 kartice teksta (2 A4 stranice Word dokumenta)
  • font: Times New Roman, veličina slova 12; razmak između redova 1,5; bez pravljenja dodatnih razmaka između pasusa; margine na svim stranama 2,5 cm
  • obavezna oznaka strana
  • finalna verzija rada treba da bude bez slovnih, pravopisnih i gramatičkih grešaka
  • potrebno je zadovoljiti uslove strukture eseja:

1. esej započeti sa originalnom tezom

2. tezu razraditi na osnovu kvalitetnih argumenata, odnosno dokaza koji potkrepljuju navedenu tezu

3. pridržavati se logičkog slijeda prezentovanih ideja i

4. u zaključku navesti potvrdu ili odricanje predložene teze u uvodu

  • teme:

1. Da li ljudi uvijek moraju poštovati pravila? Gdje je granica između kršenja zakona radi većeg dobra i pobune?

2. Da li postoji život poslije smrti? Ako postoji, kako ćemo se pripremiti za njega?

3. Voljeti ili biti voljen – šta je važnije?

1. Ime i prezime,

2. Razred i škola koju pohađate ili broj indeksa, godina i naziv fakutleta na kojem studirate

3. broj telefona i

4. adresa stanovanja.

NAPOMENA:

Eseji moraju biti originalni i neobjavljeni. Neobjavljenim esejom se smatra onaj koji još ni na koji način nije pružen na uvid javnosti, ni u štampanom, ni u elektronskom obliku, uključujući i internet. Ukoliko se utvrdi da je esej plagijat, autor/ka će biti diskvalifikovani.

Rok za slanje eseja je 09. novembar 2020. godine.

Komisiju za procjenu kvaliteta eseja sačinjavaju:

  1. Mr Miroslav Galić, glavni i odgovorni urednik časopisa Noema
  2. Aleksandar Vučković, ma, izvršni urednik časopisa Noema
  3. Prof.dr Miodrag Živanović, počasni član Udruženja Sofia
  4. Ana Galić, osnivač Udruženja Sofia i predsjednica komisije  

Rezultate konkursa saznaćete na dan obilježavanja Međunarodnog dana filozofije,19.11.2020. godine kada ćemo objaviti ime dobitnika nagrade. Nagrađeni autor/ka će  potom biti kontaktirani, te će im se uručiti nagrade.

U Banjoj Luci, 19.10.2020.                                    Ana Galić, osnivač udruženja

Sinhro.rs: https://sinhro.rs/konkurs-za-najbolji-filozofski-esej/

Srpskainfo.com: https://srpskainfo.com/poziv-za-srednjoskolce-i-studente-raspisan-konkurs-za-najbolji-filozofski-esej/

Banjaluka.net: https://banjaluka.net/poziv-srednjoskolcima-i-studentima-sofia-i-noema-raspisali-konkurs-za-najbolji-filozofski-esej/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s