EKSPOZITORNI ESEJI (OWL PURDUE SPISATELJSKA LABORATORIJA)


Šta je ekspozitorni esej?

Ekspozitorni esej je tip eseja koji od studenta zahtijeva da istraži ideju, procijeni dokaze, izloži je i iznese argument koji se odnosi na tu ideju na jasan i sažet način. To se može postići poređenjem i kontrastom, definicijom, primjerom, analizom uzroka i posljedice itd.

Napomena: Ova vrsta eseja se uobičajeno dodjeljuje kao alat za ocjenjivanje u učionici i često se nalazi u različitim formatima ispita.


Struktura izlagačkog eseja drži se sljedećeg.


• Jasna, sažeta i definisana teza koja se nalazi u prvom paragrafu eseja.


Nužno je da se ova tvrdnja na odgovarajući način suzi kako bi slijedila smjernice navedene u zadatku. Ako student ne savlada ovaj dio eseja, biće prilično teško sastaviti efektan ili uvjerljiv esej.


• Jasni i logični prelazi između uvoda, tijela (glavnog dijela) eseja i zaključka.


Prelazi su žbuka koja drži temelj eseja zajedno. Bez logičkog napretka misli, čitalac nije u stanju pratiti argument eseja i struktura će se urušiti.


• Paragrafi tijela (glavnog dijela) eseja koji uključuju dokaze kao podršku.


Svaki bi se paragraf trebao ograničiti na objašnjavanje jedne opšte ideje. To će omogućiti jasnoću i pravac eseja. Štaviše, takva sažetost stvara lakoću čitljivosti za nečiju publiku. Važno je napomenuti da svaki paragraf u tijelu eseja mora imati neku logičku vezu s tvrdnjom iz uvodnog paragrafa.


• Podrška putem dokaza (bilo da je činjenična, logička, statistička ili anegdotska).


Često se od učenika traži da napišu ekspozitorne eseje s malo ili nimalo priprema; zbog toga, takvi eseji obično ne dopuštaju korištenje mnogo statističkih ili činjeničnih dokaza.


• Malo kreativnosti!


Iako kreativnost i vještina nisu uvijek povezani s pisanjem eseja, to je ipak oblik umjetnosti. Pokušajte ne zapeti pri osnovnom oblikovanju ekspozitornog pisanja nauštrb pisanja nečeg zanimljivog. Zapamtite, iako možda ne kujete sljedeći veliki roman, vi pokušavate ostaviti trajni utisak na ljude koji ocjenjuju vaš esej.


• Zaključak koji samo ne ponavlja samo tezu, već je potvrđuje u svjetlu pruženih dokaza.


U ovom će se dijelu eseja studenti neizbježno početi boriti. Ovo je dio eseja koji će ostaviti najneposredniji utisak na misli čitaoca. Zbog toga, on mora biti efektan i logičan. Ne uvodite nikakve nove informacije u zaključak; radije napravite sintezu i dođite do zaključka vodeći računa o informacijama predstavljenim u tijelu (glavnom dijelu) eseja.


Potpun argument


Možda je korisno razmišljati o eseju u smislu razgovora ili rasprave s školskim kolegom. Ukoliko bih razgovarao o uzroku Velike depresije i njezinom trenutnom učinku na one koji su preživjeli burno vrijeme, postojao bi početak, sredina i kraj razgovora. U stvari, ako bih završio izlaganje usred svoje druge tačke, postavila bi se pitanja o trenutnim učincima na one koji su preživjeli depresiju. Zbog toga, ekspozitorni esej mora biti potpun i logičan, ne ostavljajući nikakve sumnje u njegovu namjeru ili argument.


Esej sastavljen od pet paragrafa


Uobičajen metod za pisanje ekspozitornog eseja je putem eseja sastavljenog od pet paragrafa. Međutim, ovo ipak nije jedina formula za pisanje takvih eseja. Ako vam ovo zvuči previše direktno, to je zato što jeste; a metoda se zapravo sastoji od:

  1. uvodni paragraf
  2. tri paragrafa sa dokazima
  3. zaključak

Prevod: Ana Galić

Link:

https://owl.purdue.edu/owl/general_writing/academic_writing/essay_writing/expository_essays.html

With kind permission of: Victoria Ruiz , Assistant Director of Content Development, Purdue OWL 

Moj rad možete pratiti putem sljedećih društvenih mreža:

ana_logo

Fb: Author anagalicblog

Instagram: @authoranagalicblog

Twitter: @anagalicblog 

Linkedin: Ana Galić

e-mail: ana.galic.bl@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s