ARGUMENTATIVNI ESEJI (OWL PURDUE SPISATELJSKA LABORATORIJA)

Šta je argumentativni esej?


Argumentativni esej je žanr pisanja koji od učenika zahtijeva da istraži temu; da prikupi, proizvede i procijeni dokaze; kao i zauzet stav o toj temi na jezgrovit način.

Napomena: Može doći do zabune između argumentativnog i ekspozitornog eseja. Ova dva žanra su slična, ali se argumentativni esej razlikuje se od ekspozitornog u količini priprema za pisanje (izuma) i uključenog istraživanja. Argumentativni esej se obično dodjeljuje kao završni kamen ili projekat tokom prve godine pisanja ili naprednih kurseva kompozicije i uključuje duga, detaljna istraživanja. Ekspozitorni eseji uključuju manje istraživanja i kraće su dužine. Ekspozitorni eseji često se koriste za vježbe ili testove pisanja u razredu.

Argumentivni esejistički zadaci obično zahtijevaju opsežno istraživanje literature ili prethodno objavljenog materijala. Argumentovani zadaci mogu takođe zahtijevati empirijsko istraživanje gdje student prikuplja podatke putem intervjua, anketa, posmatranja ili eksperimenata. Detaljno istraživanje omogućava studentu da uči o temi i razumije različita gledišta u vezi s temom, tako da može izabrati stav i potkrijepiti ga dokazima prikupljenim tokom istraživanja. Bez obzira na količinu ili vrstu istraživanja, argumentativni eseji moraju uspostaviti jasnu tezu i slijediti čvrste razloge.

Struktura argumentativnog eseja se sastoji iz sljedećeg.

• Jasna, sažeta i definisana teza koja se nalazi u prvom paragrafu eseja.

U prvom paragrafu argumentativnog eseja studenti bi trebali postaviti kontekst tako što će uraditi prikaz teme na uopšen način. Dalje bi autor trebao objasniti zašto je tema važna (hitnost) ili zašto bi čitaoci trebali brinuti o tom problemu. Na kraju, studenti bi trebali reprezentovati tezu. Nužno je da se ova tvrdnja na odgovarajući način suzi kako bi slijedila smjernice navedene u zadatku. Ako student ne savlada ovaj dio eseja, bit će prilično teško sastaviti efektan ili uvjerljiv esej.

• Jasni i logički prelazi između uvoda, tijela eseja i zaključka.


Prelazi su žbuka koja drži temelj eseja zajedno (o sličnosti sa ekspozitornim esejom pogledati na: https://anagalicblog.wordpress.com/2020/11/04/ekspozitorni-eseji-owl-purdue-spisateljska-laboratorija/). Bez logičkog napredovanja misli, čitalac nije u stanju slijediti argument eseja, i struktura će se srušiti. Prelazi bi trebali uokviriti ideju iz prethodnog odjeljka i predstaviti ideju koja slijedi u sljedećem odjeljku.

• Paragrafi tijela (glavnog dijela) eseja koji uključuju dokaze kao podršku.


Svaki bi se paragraf trebao ograničiti na objašnjavanje jedne opšte ideje. To će omogućiti jasnoću i pravac eseja. Štaviše, takva sažetost stvara lakoću čitljivosti za nečiju publiku. Važno je napomenuti da svaki paragraf u tijelu eseja mora imati neku logičku vezu s tvrdnjom iz uvodnog paragrafa. Neki će paragrafi direktno podržati tvrdnju teze dokazima prikupljenim tokom istraživanja. Takođe je važno objasniti kako i zašto dokazi podupiru tezu (zalog).

Ipak, argumentativni eseji takođe trebaju uzeti u obzir i objasniti različita gledišta u vezi s tom temom. U zavisnosti od dužine zadatka, studenti bi trebali posvetiti jedan ili dva paragrafa argumentativnog eseja raspravljanju suprotstavljenih mišljenja o toj temi. Umjesto da objašnjavaju kako su ta različita mišljenja direktno pogrešna, studenti bi trebali primjetiti kako mišljenja koja se ne podudaraju s njihovom tezom možda nisu dobro informisana ili kako mogu biti zastarjela.

• Podrška putem dokaza (bilo da je činjenična, logička, statistička ili anegdotska).


Argumentativni esej zahtijeva dobro istražene, tačne, detaljne i trenutne informacije koje podupiru tvrdnju teze i uzimaju u obzir druga gledišta. Neki činjenični, logički, statistički ili anegdotalni dokazi trebali bi podržati tezu. Međutim, studenti moraju uzimati u obzir više stajališta prilikom prikupljanja dokaza. Kao što je navedeno u gornjem paragrafu, uspješan i dobro zaokružen argumentativni esej također će raspravljati o mišljenjima koja se ne poklapaju s tezom. Neetično je izuzeti dokaze koji možda ne podržavaju tezu. Nije posao studenta ukazivati ​​na to kako su drugi stavovi potpuno pogrešni, već objasniti kako drugi možda nisu dobro informisani ili imaju zastarjele podatke.

• Zaključak koji samo ne ponavlja samo tezu, već je potvrđuje u svjetlu pruženih dokaza.


U ovom će se dijelu eseja studenti neizbježno početi boriti. Ovo je dio eseja koji će ostaviti najneposredniji utisak na misli čitaoca. Zbog toga, on mora biti efektan i logičan. Ne uvodite nikakve nove informacije u zaključak; radije napravite sintezu i dođite do zaključka vodeći računa o informacijama predstavljenim u tijelu (glavnom dijelu) eseja. Ponovite zašto je tema važna, ponovo pređite glavne tačke kao i svoju tezu. Možda biste mogli uključiti i kratku diskusiju o istraživanjima koja bi trebala biti dovršena u svjetlu vašeg rada.

Potpun argument


Možda je korisno razmišljati o eseju u smislu razgovora ili rasprave s školskim kolegom. Ukoliko bih razgovarao o uzroku 2. Svjetskog rata i njegovom trenutnom učinku na one koji su preživjeli burno vrijeme, postojao bi početak, sredina i kraj razgovora. U stvari, ako bih završio izlaganje usred svoje druge tačke, postavila bi se pitanja o trenutnim učincima na one koji su preživjeli sukob. Zbog toga, arumentativni esej mora biti potpun i logičan, ne ostavljajući nikakve sumnje u njegovu namjeru ili argument.

Esej sastavljen od pet paragrafa


Uobičajen metod za pisanje ekspozitornog eseja je putem eseja sastavljenog od pet paragrafa. Međutim, ovo ipak nije jedina formula za pisanje takvih eseja. Ako vam ovo zvuči previše direktno, to je zato što jeste; a metoda se zapravo sastoji od: a) uvodni paragraf, b) tri paragrafa sa dokazima koji mogu uključivati diskusiju sa različitim gledištima i c) zaključak.

Duži argumentativni eseji


Složena pitanja i detaljna istraživanja zahtijevaju složene i detaljne eseje. Argumentativni eseji koji raspravljaju o brojnim izvorima istraživanja ili empirijskim istraživanjima sigurno će biti duži od pet paragrafa. Prije zaključenja eseja autori će možda morati raspraviti kontekst koji okružuje temu, izvore informacija i njihov kredibilitet, kao i niz različitih mišljenja po tom pitanju. Mnogi od ovih činilaca biće određeni zadatkom.

Prevod: Ana Galić

Link:

https://owl.purdue.edu/owl/general_writing/academic_writing/essay_writing/argumentative_essays.html

With kind permission of: Victoria Ruiz , Assistant Director of Content Development, Purdue OWL 

Moj rad možete pratiti putem sljedećih društvenih mreža:

ana_logo

Fb: Author anagalicblog

Instagram: @authoranagalicblog

Twitter: @anagalicblog 

Linkedin: Ana Galić

e-mail: ana.galic.bl@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s