ZNAČAJ ISTORIJE ZA PROCES MIŠLJENJA (Video)

Značaj istorije za proces mišljenja

„ Zašto izučavati istoriju filozofije?

1. Nekog ko uopšte ne poznaje istoriju teško da bismo nazvali ››obrazovanim‹‹. Svi mi smatramo da bi svako od nas trebalo da zna nešto o istoriji vlastite zemlje, njenom političkom, društvenom i ekonomskom razvoju, njenim književnim i umjetničkim ostvarenjima. Smatramo, takođe, da bi bilo poželjno poznavati u širim okvirima i evropsku istoriju, pa čak, u određenoj meri, i istoriju sveta. Ako se od školovanog i obrazovanog Engleza može očekivati da zna nešto o Alfredu Velikom (Alfred the Great) i Elizabeti, o Kromvelu (Cromwell), Marlborou (Marlborough), Nelsonu (Nelson), najezdi Normana, reformaciji i industrijskoj revoluciji, onda se čini da bi on isto tako trebalo da zna bar nešto o Rodžeru Bekonu (Roger Bacon), Dunsu Skotu (Duns Scotus), Hobsu (Hobbes), Hjumu (Hume), Džonu Stjuart Milu (John Stuart Mill) i Herbertu Spenseru (Herbert Spencer). Štaviše, ako se od obrazovanog čoveka očekuje da ne bude potpuna neznalica kada je reč o Grčkoj i Rimu, ako bi on bio posramljen kada bi morao da prizna da nikada nije čuo za Sofokla (Sophokles) ili Vergilija (Vergilius) i da ništa ne zna o počecima evropske kulture, onda se od njega isto tako može očekivati da ponešto zna i o Platonu i Aristotelu, dvojici mislilaca koji se ubrajaju među najveće koje je svet ikada imao, dvojici koji su na vrhu evropske filozofije. Kulturan čovek znaće nešto o Danteu (Dante), Šekspiru (Shakespeare) i Geteu (Goethe), o sv. Franji Asiškom (Franciscus d’Assisi) i Fra Anđelku (Angelico), o Fridrihu Velikom (Friedrich der Grosse) i Napoleonu I (Napoleon I). Zašto, onda, od njega ne bi trebalo očekivati da zna ponešto o sv. Avgustinu (Augustinus) i sv. Tomi Akvinskom (Thomas Aquinas), Dekartu (Descartes) i Spinozi (Spinoza), Kantu (Kant) i Hegelu (Hegel)? Apsurdno je sugerisati potrebu za obaveštenjem o velikim osvajačima i rušiteljima, a ostati potpuna neznalica kada je reč o velikim stvaraocima, onima koji su istinski doprineli našoj evropskoj kulturi. Trajno nasleđe i blago nisu nam ostavili samo veliki slikari i skulptori. Veliki mislioci kao što su Platon i Aristotel, Sv. Avgustin i Sv. Toma Akvinski takođe su obogatili Evropu i njenu kulturu. Zato, obrazovanje uključuje bar nekakvo poznavanje razvoja evropske filozofije, jer mislioci su, kao i umetnici i generali, doprineli stvaranju našeg vremena bilo u pozitivnom bilo u negativnom smislu.“

To je odlomak iz Koplstonove Istorije filozofije, I tom, o Grčkoj i Rimu, objavljene čak 1988. Godine, a sa time sam ja započela svoj vodič A šta to znači misliti.

Nadam se da će ova 2020. godina da prođe veoma brzo a da ćemo 2021. godine se nastaviti družiti.

Ugodan dan.

Moj rad možete podržati putem sljedećih društvenih mreža:

ana_logo

Fb: Author anagalicblog

Instagram: @authoranagalicblog

Twitter: @anagalicblog 

Linkedin: Ana Galić

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s