SOFIA KAFE U MARTU SE ODRŽAVA ONLINE

U skladu sa novim mjerama propisanim od strane Republičkog kriznog štaba Republike Srpske, Sofia kafe Udruženja Sofia preuzima online formu, te se odvija putem Google meet video konferencije. Vrijeme održavanja predavanja je 30.03.2021. godine u 19 časova. Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Sofia u martu organizuje predavanje na temu Filozofija i savremena nauka, gdje će gost predavač biti dr Saša Laketa, sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Predavač: Dr Saša Laketa

Tema: Filozofija i savremena nauka

Vrijeme: 30.03.2021. sa početkom u 19 časova

Pridružite se putem Google Meet-a:

https://meet.google.com/ybe-iafx-etv

O predavanju

Jedna od najbitnih razlika Hjumovоg i Kantovog sistema filozofije, na koju nailazimo prilikom pokušaja da dodatno promislimo uslove mogućnosti, domete i prirodu matematičkog saznanja, vidljiva je u Hjumovom skeptičkom stavu da idealitet nekog geometrijskog predmeta – opštenužnost i izvjesnost  njegovih mjera –  nije moguće ni zamisliti.  Ovakvi, radikalni i skeptički stavovi, rezultat su Hjumovog posebnog poimanja prirode prostora i vremena; poimanja kakvo zatičemo u njegovom prvom filozofskom djelu: Rasprava o ljudskoj prirodi.

Hjumovu kritiku matematike pokušaćemo predstaviti kao istorijsko-filozofsko mjesto u kojemu je predio spekulativnih filozofskih promišljanja i savremenih naučnih istraživanja isprepleten u tolikoj mjeri da postaje gotovo nemoguće izbjeći potrebu za njihovim sučeljavanjem. Ukoliko, pak, u obzir uzmemo Ajnštajnovu pohvalu Hjumove filozofije, ali i tvrdnje iznesene u djelu Geometrija i iskustvo, koje gotovo u potpunosti odgovaraju nalazima i opštem tonu Hjumovog skepticizma – naime, Ajnštajn tvrdi da „sve dok zakonitosti matematike odgovaraju iskustvu, one nisu izvjesne, a sve dok su izvjesne, one ne odgovaraju iskustvu“ – onda potreba za još jednim propitivanjem prirode odnosa filozofije i savremene nauke dodatno dobija na značaju.

O predavaču

Dr Saša Laketa je rođen u Konjicu 1976. godine. Diplomirao  je na Odsjeku za filozofiju i sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (2006), gdje je i magistrirao (2011). Na istom fakultetu odbranio je doktorsku tezu naziva: Hjum i transcendentalna filozofija, (2017).   Biran je na užu naučnu oblast Spoznajna  teorija, prvo kao asistent,  od 2012. godine kao viši asistent, a od 2017. godine kao docent. Angažovan je na predmetima: Logika 1, Logika 2, Teorija saznanja, Kritička teorija društva. Živi i radi u Banjoj Luci.

U Banjoj Luci, 29.03.2021. godine                                            Ana Galić, koordinator Sofia kafea

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s