OBAVJEŠTENJE Prelazak časopisa A PRIORI na novu Web domenu

Ukoliko želite dostaviti rad u Naučno-popularni časopis A PRIORI, te čitati najnovije članke, od sada ćete to raditi putem nove Web stranice.

A PRIORI je prešao na domenu koja mu omogućava direktno prepoznavanje kao naučnog časopisa, na međunarodnom nivou. E-mail adresa za slanje vaših radova ostaje ista: casopisapriori.gmail.com.

Nova domena časopisa je casopisapriori.com, na kojoj će biti objavljen i prvi broj časopisa. U toku je poziv za slanje radova za drugi broj časopisa A PRIORI.

Stara stranica će biti aktivna do objavljivanja prvog broja A PRIORI-ja.

U Banjoj Luci, 27.03.2021. godine
Ana Galić, glavni i odgovorni urednik

Categories:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s