TABELA ZA PROCJENU SPOSOBNOSTI KRITIČKOG MIŠLJENJA: © Ana Galić, Uvod u kritičko mišljenje, 2021.

Saopštenje za javnost,

TABELA ZA PROCJENU SPOSOBNOSTI KRITIČKOG MIŠLJENJA: © Ana Galić, Uvod u kritičko mišljenje, 2021.

Poštovani,

Ovim putem vam se obraćam s molbom za popunjavanje upitnika o kritičkom mišljenju, namijenjenom kako profesorima/nastavnicima, tako i studentima/učenicima, a u svrhu istraživanja sprovedenog kao dio naučne monografije naziva Uvod u kritičko mišljenje, moje malenkosti.

Cilj upitnika je steći terenske podatke i eventualnu statistiku o sposobnostima i vještinama koje sa sobom kritičko mišljenje nužno nosi. Nema pogrešnih odgovora. Odgovori služe samo u naučne svrhe i potpuno su anonimni.

Šaljem vam tabelu za popunjavanje, o procjeni sposobnosti kritičkog mišljenja, a u nastavku je i link za Google obrazac, koji je mnogo jednostavniji i često prijemčiviji za popunjavanje: https://forms.gle/8Fb7FeYbhh2gp2zf8.

Tu sam za sva eventualna pitanja.

Hvala vam.

Word dokument možete preuzeti ovdje:

Tabela je u nastavku:

UVOD U KRITIČKO MIŠLJENJE UPITNIK: 2021-2022

Upitnik koji Vam je na uvidu dio je naučne monografije o kritičkom mišljenju, autorke Ane Galić, magistra filozofije, na osnovu kojeg se vrši procjena vještina kritičkog mišljenja te sposobnosti za argumentaciju i efektivnu analizu. Ciljana grupa jesu akteri obrazovnog procesa, kako učenici/studenti, tako i nastavnici/profesori.Molimo Vas da prvo pažljivo pročitate sva pitanja a nakon toga date što preciznije odgovore. Zahvaljujemo na saradnji!

1. Tabela za samoprocjenu

2. U zadnju kolonu trebate upisati jedan od navedenih brojeva, a koji se poklapaju sa vašim mišljenjem:

0 – snažno se ne slažem; 1 – ne slažem se; 2 – donekle se slažem; 3 – slažem se; 4 – snažno se slažem.

R.br.PitanjeOdgovor
1.Osjećam se ugodno dok ukazujem na potencijalne slabosti u radu eksperata 
2.Mogu zadržati fokus baš onoliko vremena koliko je potrebno da nešto bude obavljeno 
3.Znam koja su različita značenja riječi argument u kritičkom mišljenju 
4.Mogu analizirati strukturu argumenta 
5.Mogu kritikovati bez osjećaja da me to čini lošom osobom 
6.Znam šta se misli pod slijedom razmišljanja 
7.Svjestan sam koliko moja sadašnja vjerovanja mogu uticati i stvoriti predrasude koje će uticati na pošteno razmatranje problema 
8.Strpljiv sam u identifikovanju slijeda razmišljanja u argumentu 
9.Dobar sam u prepoznavanju signala koji se koriste u označavanju faza tokom argumentovanja 
10.Nalazim jednostavnim razdvajanje ključnih tačaka od ostatka materijala 
11.Veoma sam strpljiv u prolaženju kroz činjenice s ciljem da formiram tačan sud 
12.Dobar sam u identifikovanju nepoštenih tehnika koje su korištene kako bi se uticalo uvjeravanjem na čitaoca 
13.Dobar sam  u čitanju između redova 
14.Nalazim lakim evaluaciju dokaza kako bih pružio podršku određenom sudu 
15.Inače obraćam pažnju na detalje 
16.Jednostavno mi je da odvažem dva različita stajališta na objektivan način 
17.Ukoliko u nešto nisam siguran, istražiću to kako bih saznao nešto više 
18.Mogu predstaviti svoje argumente jasno 
19.Razumijem kako se konstruiše argument 
20.Znam utvrditi razliku između opisivanja i analitičkog pisanja 
21.Mogu uočiti nepravilnosti u argumentu veoma lako 
22.Dobar sam u identifikaciji obrazaca, tj. ponavljanja 
23.Svjestan sam kako način na koji sam odgojen može uticati na formiranje predrasuda tokom razmatranja određenog problema 
24.Znam kako da izvršim procjenu izvora 
25.Razumijem zbog čega se ambiciozan jezik često zna koristiti u istaživanjima 
Životna dob 
Afilijacija(za zaposlene)/Studijski program (za studente) 

U Banjoj Luci, 19.05.2021. godine                                                    
Ana Galić, magistar filozofije

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s