PERIODIKA: OBJAVLJEN PRVI BROJ NAUČNO-POPULARNOG ČASOPISA A PRIORI U 2021. GODINI

Saopštenje za javnost,

PERIODIKA: OBJAVLJEN PRVI BROJ NAUČNO-POPULARNOG ČASOPISA A PRIORI U 2021. GODINI

Tema broja: Teorija dekonstrukcije – Kako kontest utiče na različitu interpretaciju iste poruke?

Objavljen je prvi broj Naučno-popularnog časopisa A priori, krajem maja 2021. godine. A priori je časopis Udruženja sa promovisanje kulture i mišljenja Sofia Banja Luka, vođen idejom o susretu nauke i šireg auditorija, koji izlazi u susret učenicima i studentima u svrhu njihovog stručnog osposobljavanja za rad po završetku svoga školovanja.

Riječ je o naučnom radu koji uključuje temeljno poznavanje odabrane discipline i teme unutar nje, zatim primjenu kritičkog mišljenja i metodologije izvođenja argumenata kako u usmenom, tako i u pisanom obliku, kao i ostalu vrstu istraživanja društveno-humanističkih fenomena koje uključuju aktivnu saradnju kako unutar, tako i van akademske zajednice. 

A priori takođe njeguje saradnju i sa ostalim članovima društva, te poziva stručnjake za kulturu i samostalne naučne istraživače da se pridruže i doprinesu uticaju i ugledu nauke u društvu.

Pored članaka na temu broja, autori radova, studenti, nastavnici, doktori znanosti, univerzitetski profesori i nezavisni istraživači, predstavljaju raznolikost teorijskih, metodoloških i idejnih rješenja do kojih su tokom svojih istraživanja došli u potrazi za odgovorima.

“Dati uvodni komentar za jedan filozofski časopis – gotovo da se izjednačava sa onim što se imenuje kao nemoguća misija. Razlozi tome su višestruki. Ponajprije, radi se o prirodi same filozofije, koja je, već po sebi, teško uhvatljiva u mreže različitih definicija: od onih prvih značenja po kojima je riječ o ljubavi prema mudrosti, preko onih vremena u kojima je filozofija postajala znanost, pa potom i metodologija, instrument promjene svijeta, preudešavanja Zemlje, zatim jedna osobena hermeneutika koliko mišljenja toliko i čina – sve do žalosnog samoskončavanja u liku tzv. analitičke filozofije. Dakle, prvi problem je, zapravo, u samoj povijesnosti raznolikih oblika onoga što bi se htjelo podvesti pod zajednički nazivnik imenom filozofija“, piše prof.dr Miodrag Živanović u uvodnoj riječi časopisa.

U prvom ovogodišnjem broju Naučno-popularnog časopisa A priori, između ostalog, objavljeni su i sljedeći radovi:

  • Intervju sa Oliverom Ševo, asistenticom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i dobitnicom nagrade “Milorad Botić” za najbolji naučni rad
  • U kategoriji tema broja vas očekuju naučni radovi, gdje ćete o strukturalističkoj i poststrukturalističkoj kritici tradicionalnog pojma umjetničkog djela saznati više od doktorice filozofskih znanosti Lamije Neimarlije, a o oblicima ispoljavanja kulture kroz prizmu postmoderne i prelamanja svetlosti prosvetiteljstva više će vam reći Dragana Čečavac Kovačević
  • Naučni i stručni radovi studenata i nezavisnih istraživača, u kojima nam Zoran Ergarac predstavlja čovjeka u petlji, odnosno Norberta Vinera i vještačku inteligenciju na horizontu, a Nikola Ačanski nam objašnjava smisao angažmana u Sartrovom egzistencijalizmu
  • U esejima vas susreću sljedeće teme: Uvod i I meditacija Huserlovih Kartezijanskih meditacija – pozicioniranje osnovnih ideja Huserlove filozofije u interpretaciji mastera filozofija Ivana Vučkovića, kao i Tamna strana značenja, koju će vam približiti Srećko Kovačević
  • Zastaćete Tamo gdje je Dekart stao i u kategoriji nagrađeni radovi pročitaćete pobjednički esej na konkursu za najbolji filozofski esej, održan u organizaciji Udruženja za promovisanje kulture i mišljenja Sofia, povodom Međunarodnog dana filozofije 2019. godine, autora Mihajla Tovilovića

KOMPLETAN PRVI BROJ NAUČNO-POPULARNOG ČASOPISA A PRIORI čitajte klikom na link: http://www.casopisapriori.com/index.php/apriori/issue/view/1

U Banjoj Luci, 24.05.2021. godine                                    
Ana Galić, glavni i odgovorni urednik

Buka magazin: https://www.6yka.com/novosti/objavljen-prvi-broj-naucno-popularnog-casopisa-a-priori

Fakultet Političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci: https://fpn.unibl.org/sr/studenti/studentske-novosti/1436-objavljen-je-prvi-broj-naucnopopularnog-casopisa-a-priori

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s