Robert Braun, Richard Randell, Аna Galić (prev.), Futurame sadašnjosti: “Problemi vozača” u autonomnom vozilu socio-tehničkog imaginarija A PRIORI BROJ 1, SVESKA 1, MAJ 2021. PREVOD

Apstrakt Vizije koje okružuju „samo-pokretna“ ili „autonomna“ vozila primjer su instance socio-tehničkog imaginarija: vizije buduće tehnologije koja tek treba biti razvijena ili je u procesu razvoja. Jedno od centralnih opravdanja za razvoj autonomnih vozila je tvrdnja da će oni smanjiti smrt i povrede uzrokovane automobilima. U središtu ovog narativa je pretpostavka da je više od 90% saobraćajnih nesreća rezultat “greške vozača”. Ovaj rad opisuje postupak kojim je izrađena ova statistika u okviru istraživanja sigurnosti cestovnog saobraćaja i koja je potom prihvaćena kao činjenica. To je jedna od glavnih semiotičkih komponenti socio-tehničkog imaginarnog autonomnog vozila: ako su ljudski vozači odgovorni za ~ 90% saobraćajnih nesreća, autonomna bi vozila načelno trebala moći smanjiti stope smrtnosti i povreda na cestama za sličan postotak. U ovom radu se tvrdi da smrt i povrede nisu skup događaja koji se mogu raspodijeliti kroz tri središnje varijable tradicionalnih istraživanja sigurnosti na cestama: vozač, vozilo i okolina. Autonomno vozilo socio-tehničkog imaginarija prihvatio je središnju pretpostavku istraživanja sigurnosti saobraćaja na cestama, da nasilje na cesti nije suštinsko svojstvo automobila, već je uzrokovano uglavnom zbog greške vozača. Na temelju ove pretpostavke bilo je moguće konfigurisati autonomna vozila kao rješenje nasilja na cestama. Iako su socio-tehnički imaginariji tipično orijentisani ka budućnosti, u ovom radu fokusu je na značaju autonomnog socio-tehničkog imaginarija u sadašnjosti. Autonomna vozila nisu radikalno transformacijska tehnologija za koju tvrde njihovi zagovornici, već jednostavno najnoviji u nizu automobilskih socio-tehničkih imaginarija. Oni nisu transformacijski jer njihova promocija osigurava kontinuiranu reprodukciju više istih: naime, više automobila.

Ostatak prevoda Ane Galić, mr pročitajte klikom na link:

http://www.casopisapriori.com/index.php/apriori/article/view/9/7

Prvi broj Naučno-popularnog časopisa A priori možete čitati ovdje.

Fb: Author anagalicblog

Instagram: @authoranagalicblog

Twitter: @anagalicblog 

Linkedin: Ana Galić

e-mail: ana.galic.bl@gmail.com

Published by Ana Galić magistar filozofije

Ana Galić je magistar filozofije i profesorica filozofije i sociologije. Bavi se filozofijom, prevođenjem i izdavaštvom. Živi i radi u Banjoj Luci. ©Ana Galić. Sva prava zadržana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: