ODRŽANO PREDAVANJE DOKTORA FILOZOFIJE GORANA RUJEVIĆA na temu “Matematičke predstave: od nauke do umjetnosti i natrag”

Saopštenje za javnost,

ODRŽANO PREDAVANJE DOKTORA FILOZOFIJE GORANA RUJEVIĆA na temu “Matematičke predstave: od nauke do umjetnosti i natrag”

Dr Goran Rujević održao je predavanje u srijedu, 29.09.2021. godine sa početkom u 12 časova na temu Matematičkih predstava, od nauke do umjetnosti i natrag. Predavanje je održano u Amfiteatru 203 Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, u sklopu sesija naziva „Srijedom na filozofskom“.

Dr Rujević je pred okupljenim profesorima i studentima Filozofskog fakulteta govorio o matematici iz više aspekata, a na početku je prisutne uputio u ontološke i epistemiološke implikacije, odnosno načina na koji možemo tretirati matematiku, a taj je da se matematika posmatra kao otkrivajuća ili kao ona koja se stvara.

Tri aspekta koja je predavač predstavio jesu:

1) Istorijski,

2) Praktični, odnosno umjetnički i naučni, te

3) Teorijski aspekt.

Kroz prolaženje Malinoovog problema (1688), te gore pomenutih različitih aspekata, dr Rujević je pristupao Pitagori, Platonu i Euklidu, da bi putem razrade matematičkih teorema objasnio kako se koriste matematičke predstave. Najzanimljivi dio predavanja je bio umjetnički aspekt matematike, te pojava perspektive u renesansi. Za ovaj dio predavanja su se posebno interesovali prisutni profesori sa katedri sa Studijskog programa Psihologija Filozofskog fakulteta, a povodom problema koje su umjetnici, posebno slikari poput Leonarda Da Vinčija uočili, a to je problem linearne perspektive koja ne zadovoljava kriterije prikazivanja realnosti. Odgovor na ovo pitanje bilo je stvaranje Dezargove projektivne geometrije. Nakon pominjanja Keplera i Galijela, dr Rujević je zaključio sa predstavljanjem matematike kao pluripotentne i mogućim različitim interpretacijama.

Dr Goran Rujević dolazi  sa Studijskog programa Filozofija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, a pored filozofije, prirodnih nauka, istorije nauke i strategije naučnog obrazovanja kao oblasti opšteg interesovanja, svoja istraživanja je posvetio savremenim naučnim metodama i logici naučne spoznaje.

Predavanje je održano u organizaciji Udruženja za promovisanje kulture i mišljenja Sofia u saradnji sa Filozofskim fakultetom Banja Luka.

U Banjoj Luci, 30.09.2021. godine                                             
Ana Galić, predsjednik udruženja

GALERIJA

Izvor: Filozofski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci

Filozofski fakultet Banja Luka: https://ff.unibl.org/sve-novosti/novost/629/srijedom-na-filozofskom-dr-goran-rujevic-odrzao-predavanje

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s