ČLANSTVO u Udruženju Sofia

Član udruženja može biti svako punoljetno lice koje je državljanjin Bosne i Hercegovine, ili stranac, koje prihvata ciljeve udruženja i statut, a na osnovu preporuke jednog od članova.
•  Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice, te plaćanjem članarine. Iznos članarine za aktivnog člana udruženja iznosi 50,00 KM, a za pasivnog 20,00 KM.
•  Članstvo u udruženju prestaje dužom neaktivnošću člana, za koju ne postoji opravdan razlog, narušavanjem ugleda udruženja ili težim kršenjem statuta udruženja.

Aktivan član ima pravo da:
• Sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva udruženja;
• Učestvuje u odlučivanju na skupštini;

Pasivan član ima pravo da:
• Bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima udruženja.

Članovi su obavezni da:

• Doprinose ostvarivanju ciljeva udruženja;
• Učestvuju, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima udruženja;
• Plaćaju članarinu, ukoliko je takva obaveza propisana u statutu ili drugom aktu
unutrašnje organizacije;
• Obavlja druge poslove koje mu povjeri skupština udruženja u vezi sa ostvarivanjem
statutarnih ciljeva udruženja.

Udruženje može imati počasne članove, koji su posebno zaslužni za razvoj udruženja.

Obrazac za pristupanje Udruženju ΣΟΦIΑ preuzmite klikom na: obrazac-za-prijem-u-clanstvo

Categories: Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s