МАЈКЛ РУЗ: ОЗБИЉНО СХВАТАЊЕ ДАРВИНА/ НАТУРАЛИСТИЧКИ ПРИСТУП ФИЛОЗОФИЈИ (Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, 2018, 368.) А ПРИОРИ БРОЈ 1, СВЕСКА 2, НОВЕМБАР 2021. ПРИКАЗ

Озбиљно схватање Дарвина: натуралистички приступ филозофији, Мајкла Руза, канадског филозофа британског поријекла који се бави филозофијом биологије, одабрани је превод Мр Мирослава Галића, за издавача Филозофски факултет Универзитет у Бањој Луци. Књига има 368 страна. Поред Предговора другом издањуПредговораЗакључка, затим поглавља Дарвинови нови критичари на проби, као и Литературе, књига је бројчано подијељена на шест дијелова. На почетку књиге налази се посвета ауторовој супрузи (иза садржаја): „За Лизи, с љубављу“, а на задњим корицама књиге краћа биографија аутора. У Предговорудругом издању аутор нам у мало интимнијој исповијести открива да је имао проблема са избором теме за ову књигу, те да је доживио низ непријатности (од првог издања 1986. године напади креациониста су постали још јачи). Ипак, наишао је и на поклонике управо дарвинистичке еволуције, те је остварио своје намјере да се овом темом прошире обзори у области епистемологије и етике.

Остатак приказа Ане Галић мр прочитати кликом на линк:

http://www.casopisapriori.com/index.php/apriori/article/view/46/43

Други број Научно-популарног часописа А приори можете читати овдје.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s