SOFIA KAFE 2022. Održano predavanje o potrazi za normama u liberalnoj demokratiji danas (FOTO)

Saopštenje za javnost,

SOFIA KAFE 2022. Održano predavanje o potrazi za normama u liberalnoj demokratiji danas

Sofia kafe Udruženja Sofia je 2022. godinu otpočelo februarskim predavanjem Nikole Bogićevića. U sklopu mjesečnih predavanja u piceriji Verdi Banja Luka, u organizaciji Udruženja za promovisanje kulture i mišljenja Sofia, u petak je, 25. februara 2022. godine, sa početkom u 19 časova, Nikola Bogićević održao predavanje na temu U potrazi za normama u liberalnoj demokratiji danas.

Tom prilikom Bogićević je pred punom baštom picerije Verdi svoje izlaganje otpočeo s temama bitnim za društvene procese. Naime, klasična politička teorija pati od dijagnoze, a to je paranoja – kom god se referiše na političke teme u stvari predstavlja hiljade autora koji sjede u kancelarijama i pokušavaju da protumače društvene procese, objašnjava predavač. Politika ovisi o političkom znanju i stvorena je iluzija o tom znanju – osobe a,b,c misle da nešto treba da funkcioniše da određeni način i onda taj subjektivni način mišljenja projektuju u političke procese.

Zatim smo u nastavku imali priliku da u ovom interaktivnom vidu predavanja čujemo više o samoj liberalnoj demokratiji, njenoj definiciji, te teškoći prilikom utvrđivanja institucije koja bi joj mogla dati kredibilitet danas. Politička zajednica koja osigurava prirodna prava pripadnika te iste zajednice biva dovedena u pitanje kada taj sistem ne vodi više računa o tim pravima, te se liberalna demokratija u suštini danas izjednačava sa antropologijom, objašnjava Bogićević. Danas ne postoji nearbitrarna institucija, neutralna i koja može da reguliše sadržaj političke zajednice, te se problem tu nazire u nedostatku političkog sadržaja. Jedno od mogućih problema ovog problema jeste obrazovanje kao institucija.

Nakon predavanja, otpočela je zanimljiva i inspirativna diskusija.

U Banjoj Luci, 26.02.2022. godine                                           
Ana Galić, organizator Sofia kafea

GALERIJA:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s