SOFIA KAFE U MARTU Prof. dr Milena Karapetrović: Feminizam i filozofija

Saopštenje za javnost,

SOFIA KAFE U MARTU Prof. dr Milena Karapetrović: Feminizam i filozofija

Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Sofia vas poziva na drugi po redu Sofia kafe ljetnje sezone 2022. godine,  kada nam u goste dolazi prof. dr Milena Karapetrović, redovna profesorica studijskog programa Filozofija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Karapetrović će nam izložiti temu: Feminizam i filozofija. Domaćin filozofskog kafea je picerija Verdi u Banjoj Luci, preko puta Gimnazije, a vrijeme održavanja predavanja je 29.03.2022. godine, sa početkom u 19 časova, utorak.

Predavač: Prof. dr Milena Karapetrović

Tema: Feminizam i filozofija

Mjesto: Picerija Verdi, Branka Majstorovića 21, Banja Luka (preko puta Gimnazije)

Vrijeme: 29.03.2022. sa početkom u 19 časova

O predavanju

Feministička filozofija se može uzeti u obzir i kao savremeni filozofski pravac i kao posebna disciplina, njeno mjesto u filozofiji danas je teško osporiti, ali se veoma često to čini na jedan drugi način – osporava se njena vrijednost ili se jednostavno marginalizuje i namjerno zaboravlja. Ono što predstavlja poseban problem uvođenja u feminističku filozofiju jeste njena duga predistorija obilježena diskontinuitetom i veoma kratka i kontinuirana istorija unutar ove humanističke oblasti. Takođe, ono što kompleksnim čini predstavljanje ove discipline/ovog pravca jeste i transdisciplinarno, multidisciplinarno i interdisciplinarno preplitanje sa znanjima o rodu iz drugih nauka.

O predavačici

Milena Karapetrovićjeredovna profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Posebno se bavi temama iz okvira ontologije, pragmatističke filozofije, filozofije politike, feminističke filozofije i rodne teorije. Osim naučnih radova napisala je i knjige: Filozofkinje (2020), Filozofija u digitalno doba (2020), U lavirintima bića. Ontološka rasprava (2014), Čežnja za Evropom. Filozofske osnove ideje Evrope i evropskog identiteta (2010), Ona ima ime. O filozofiji i feminizmu (2007). Učestvovala je na naučnim skupovima, konferencijama, seminarima i javnim tribinama u BiH i inostranstvu.

U Banjoj Luci, 07.03.2022. godine                                           
Ana Galić, koordinator Sofia kafea

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s