ANA GALIĆ MR Ante scriptum A PRIORI BROJ 2 SVESKA 1, MAJ 2022.

Poštovani čitaoci,
Pred nama se nalazi treći broj Naučno-popularnog časopisa A PRIORI, čiji je izdavač Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Sofia. Novina u ovom broju ima mnogo, na veliku radost i zadovoljstvo svih nas, a krenućemo najprije sa novim članom Naučno-uređivačkog odbora časopisa. Nakon dr Igora Cvejića, istraživača sa Instituta za filozofiju i društvenu misao Univerziteta u Beogradu i člana EDUlab-a, naučnom odboru časopisa je pristupila i prof. dr Una Popović, sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Studijski program filozofija, ujedno i potpredsjednica Estetičkog društva Srbije, čime A PRIORI dobija na ugledu i značaju među autorima i kolegama u naučnim krugovima. Nakon obogaćenog Impressuma, u naučnom dijelu časopisa imamo reprezentativne radove autora i autorki različitih filozofskih orijentacija, kako iz BiH tako i iz regiona, a ojačali smo i kategoriju recenziranih radova. Naime, u ovom broju nam je autor Andrija Jurić, doktorand na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, poslao originalni naučni rad napisan na engleskom jeziku. S obzirom da A PRIORI pledira da funkcioniše na međunarodnom nivou, ovakvi radovi predstavljaju ostvarenje naših aspiracija ka visokokvalitetnom naučnom spisateljstvu. Književni dio časopisa koji uređuje urednik Marko Bačanović MA u ovom broju doseže zenit.

Ostatak Uvodne riječi Ane Galić mr možete pročitati klikom na link:

http://www.casopisapriori.com/index.php/apriori/article/view/49/46

Treći broj Naučno-popularnog časopisa A priori filozofskog Udruženja Sofia možete čitati ovdje.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s