МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Одобрење позива за слање радова у четврти број Научно-популарног часописа А приори

Број: 07.05/052-4010/22

Датум: 14.06.2022. године

Удружење за промовисање културе и мишљења Софиа
Ул. Царице Милице бр. 58
78 000 Бања Лука
н/р Ана Галић

ПРЕДМЕТ: Одговор, доставља се

Поштовани,

Министарству просвјете и културе обратили сте се захтјевом, којим тражите да одобрење позива за слање радова за четврти број научно-популарног часописа А ПРИОРИ, да се исти достави у средње школе Републике Српске. Наводите, да је рок за слање радова 15.09.2022. године, али да се обраћате раније јер је текућа школска 2021/22. година при самом крају, а идућа почиње у септембру. Удружење за промовисање културе и мишљења Софиа је издавач часописа А ПРИОРИ, који има за циљ да успостави часопис са међународном репутацијом, а објављује најбоље радове из било ког подручја друштвених и хуманистичких радова, на једном од службених језика конститутивних народа, као и на енглеском језику. Такође, наводите да је одзив средњошколаца на прошлом позиву показао спремност родитеља, наставника али и самих ученика на ангажман по питању како филозофске мисли, тако и књижевних урадака. У прилогу сте доставили садржај Позива за слање радова: четврти број научно-популарног часописа на тему броја, а то је Политичка филозофија. Такође, доставили сте нам и други дио позива, а то је позив и за књижевни дио часописа.

Увидом у садржај конкурса, у складу са Упутством о начину реализације програма, пројеката и других активности у школама (“Службени гласник Републике Српске”, број: 24/19), Министарство просвјете и културе сагласно је да свим средњим школама са подручја Републике Српске доставите наведене позиве како би, у зависности од заинтересованости, ученици узели учешће у истом.

Напомена: Учешће школа, односни ученика у конкурсу треба бити на добровољној основи, у зависности од њихове заинтересованости.

С поштовањем,

МИНИСТАР

др Наталија Тривић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. Наслову
  2. а/а.

Допис можете погледати овдје:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s