Thomas Pölzler, Norbert Paulo, Ana Galić, Misaoni eksperimenti i eksperimentalna etika PREVOD A PRIORI BROJ 2 SVESKA 1 MAJ 2022.

APSTRAKT

Eksperimentalni etičari istražuju tradicionalna etička pitanja netradicionalnim sredstvima, odnosno metodama empirijskih nauka. Studije na ovom području uvelike su koristile filozofske misaone eksperimente kao što je dobro poznati problem trolejbusa (trolley). Ipak, o specifičnoj funkciji ovih misaonih eksperimenata unutar eksperimentalne etike malo se razmatralo. U ovom radu pokušavamo popuniti tu prazninu. Započinjemo s opisom funkcije etičkih misaonih eksperimenata i pokazujemo da te misaone eksperimente ne treba klasifikovati samo prema njihovoj funkciji već i prema njihovom opsegu. Na temelju toga ističemo nekoliko načina na koje korištenje misaonih eksperimenata u eksperimentalnoj etici može biti filozofski relevantno. Zaključujemo tvrdnjom da se eksperimentalna filozofija trenutno usredsređuje samo na malu potkategoriju etičkih misaonih eksperimenata i predlažemo proširenje svog istraživačkog programa. 

KLJUČNE RIJEČI:

Misaoni eksperimenti, eksperimentalna filozofija, eksperimentalna etika, veo neznanja, problem trolejbusa

Ostatak istraživačkog članka Thomasa Pölzlera[1] i Norberta Paula, a u prevodu Ane Galić mr možete pročitati klikom na link:

http://www.casopisapriori.com/index.php/apriori/article/view/58/53

Treći broj Naučno-popularnog časopisa A priori filozofskog Udruženja Sofia možete čitati ovdje.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s