NAUČNO-POPULARNI ČASOPIS A PRIORI UVRŠTEN U BAZU DOAJ

NAUČNO-POPULARNI ČASOPIS A PRIORI UVRŠTEN U BAZU DOAJ

Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Sofia sa zadovoljstvom objavljuje da je Naučno-popularni časopis  A priori indeksiran u Direktorij časopisa otvorenog pristupa (Directory of Open Access Journals), ili skraćeno: DOAJ. Tim korakom A priori je uvršten u časopise od međunarodnog značaja.

DOAJ baza sadrži skoro 17.500 časopisa otvorenog tipa, koji prolaze strogu recenziju, a pokrivaju sva područja nauke, tehnologije, medicine, društvenih nauka, umjetnosti i humanističkih nauka. Časopisi s otvorenim pristupom iz svih zemalja i na svim jezicima dobrodošli su da se prijave za uključivanje.

Ideja o DOAJ-u je došla je iz rasprava na prvoj Nordijskoj konferenciji o akademskoj komunikaciji 2002. godine i Univerzitet u Lundu je prvi uspostavio DOAJ. U januaru 2013. godine tu ulogu je preuzela Infrastructure Services for Open Access (IS4OA), iz Ujedinjenog Kraljevstva zastupajući osnovnu ideju otvorenog pristupa. IS4OA vodi i DOAJ i Open Citations Corpus. DOAJ financijski podržavaju brojne biblioteke, izdavači i druge organizacije istomišljenika. Podrška DOAJ-u pokazuje čvrstu predanost otvorenom pristupu i infrastrukturi koja ga podržava.

Misija DOAJ-a je povećati vidljivost, dostupnost, reputaciju, upotrebu i kvalitetu, recenziranost, otvoreni pristup naučnim časopisima na globalnom nivou, bez obzira na naučnu disciplinu kojom se časopis bavi, geografski položaj zemlje ili jezik časopisa. DOAJ sarađuje s urednicima, izdavačima i vlasnicima časopisa kako bi im pomogao da shvate vrijednost najboljih praksi objavljivanja i standarda te da ih primijene na vlastito poslovanje. DOAJ se obavezao biti 100% nezavisan i održavati svoje primarne usluge i metapodatke kao besplatne za upotrebu ili ponovnu upotrebu za sve.

Naučno-popularni časopis A priori je dostupan na: http://www.casopisapriori.com/index.php/apriori/index.

ISSN serijski broj publikacije A priori-ja je dostupan na: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2744-1288#.

Ovo je značajan korak u daljnjem razvoju časopisa i veliko priznanje uredništvu u dosadašnjem radu.

U Banjoj Luci, 25.06.2022. godine
Ana Galić, glavni i odgovorni urednik

Novosti o uvrštavanju Naučno-popularnog časopisa A PRIORI u DOAJ bazu preuzmi putem:

On English:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s