Predavanje dr Gorana Rujevića na temu “Matematičke predstave: od nauke do umjetnosti i natrag” IZVJEŠTAJ A PRIORI BROJ 2 SVESKA 1 MAJ 2022.

U Amfiteatru broj 203 Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, u sklopu dešavanja „Srijedom na filozofskom“ predavanje na temu: “Matematičke predstave, od nauke do umjetnosti i natrag” održao je doc. dr Goran Rujević, 29.09.2021. godine sa početkom u 12 časova.

Dr Rujević dolazi sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, a pored filozofije, prirodnih nauka, istorije nauke i strategije naučnog obrazovanja kao oblasti opšteg interesovanja, svoja istraživanja je posvetio savremenim naučnim metodama i logici naučne spoznaje. Predavač je prisutne najprije uputio u načine na koje možemo pristupati matematici, kao otkrivajućoj ili kao onoj koja se stvara, otvarajući pri tome polja ontologije i epistemologije, a zatim je izložio i tri aspekta matematike: istorijski, praktični i teorijski aspekt.

Ostatak izvještaja Ane Galić mr pročitati klikom na link:

http://www.casopisapriori.com/index.php/apriori/article/view/118/100

Treći broj Naučno-popularnog časopisa A priori možete čitati ovdje.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s