САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ За достављање Конкурса за најбољи филозофски есеј 2022. у средње школе Републике Српске

Број: 07.05/052-6726/22

Датум: 04.10.2022. године

Удружење за промовисањекултуре и мишљења Софиа
Царице Милице 58
78 000 Бања Лука

ПРЕДМЕТ: Одговор, доставља се

Поштовани,

Министарству просвјете и културе упутили сте молбу, којом тражите одобрења да средњим школама пошаљете позив за учешће на Конкурсу за најбољи филозофски есеј 2022. године. Удружење за промовисање културе и мишљења Софиа поводим обиљежавања Међународног дана филозофије 2022. године, које је прогласио УНЕСКО расписује поменути конкурс. Тим поводом жели се нагласити трајна вриједност филозофије та развој људске мисли, за сваку културу и сваког појединца. Учесници конкурса могу бити средњошколци и студенти, а награде које учесници могу освојити су новчаног карактера.

Након увида у садржај конкурса, у складу са Упутством о начину реализације програма, пројеката и других активности у школама (Службени гласник Републике Српске”, број: 24/19), Министарство просвјете и културе сагласно је да у средњим школама са подручја Републике Српске доставите наведени конкурс, како би, у завосности од заинтересованости, ученици узели учешће у истом. Учешће школа, односно ученика у конкурсу треба бити на добровољној основи, у зависности од њихове заинтересованости. Након реализације конкурса, дужни сте доставити извјештај овом Министарству.

С поштовањем,

МИНИСТАР

Др Наталија Тривић

Достављено:

  1. Наслову,
  2. а/а.

ПДФ сагласности Министарства просвјете и културе Републике Српске можете преузети овдје.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s