NAUČNI SKUP BANJALUČKI NOVEMBARSKI SUSRETI 2022. Izlagač na naučnom skupu (Filozofski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci)

Link: https://ff.unibl.org/sve-novosti/novost/854/naucni-skup-banjalucki-novembarski-susreti-2022

U petak, 11. novembra 2022. godine, u organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci održan je XXIII naučni skup “Banjalučki novembarski susreti 2022.” ili BLNS-2022.

Sekcija za filozofiju

XXIII NAUČNI SKUP
BANJALUČKI NOVEMBARSKI SUSRETI
SESIJA 1 – UČIONICA 317
12.00 – 13.30 Neki primeri razvoja kritičke svesti u ranoj grčkoj
filozofiji i nauci
Drago Đurić — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Anaksimandrova teorija o porijeklu živih
stvorenja i učenje o Beskonačnom
Senad Arnaut — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Kad nastupi sumrak: evakuacija sholastičkog
čina i filosofije Mediterana na Sjever: XIII-XV vek
Oleg Soldat — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Teorija ispravne funkcionalnosti i problem
religijskog pluralizma
Petar Nurkić — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Jačanje karaktera dobrog građanina: Uloga
obrazovanja u pripremi budućih građana jednog
demokratski uređenog društva
Ana Galić

SESIJA 2 – UČIONICA 317
13.45 – 15.15
Semantički internalizam i eksternalizam u
metodologiji paleolingvistike
Vanja Subotić — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Inaktivizam kao okvir za psihijatrijske
poremećaje
Janko Nešić — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Značaj I-relacije, iliti zašto je identitet (bar nekada) važniji od psihološkog kontinuiteta
Strahinja Đorđević — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Doktrina ekvivalentnih informacija i redundantnost
Adam Nedeljković

Zahvaljujem se kolegama na izlaganjima, ali i organizatorima skupa, sekcije za Filozofiju i izlasku u susret sa zamjenom termina. Naime, da bih mogla prisustvovati skupu, zamijenila sam mjesto izlagača iz prve za drugu sesiju, usljed radnih obaveza kao profesora u SŠC “Ljubiša Mladenović” i JU Građevinska škola Banja Luka. Takođe se zahvaljujem Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci na ručku, koktelu i druženju poslije izlaganja.

Program skupa, kao i knjigu sažetaka možete pogledati klikom na gore navedeni link ili ovdje.

Fb: Anagalicmaster

Instagram: @anagalicmaster

Twitter: @anagalicmaster 

Linkedin: Ana Galić

e-mail: ana.galic.bl@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s