САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА просвјете и културе Републике Српске за достављање радова у пети број Научно-популарног часописа А приори у све средње школе Републике Српске

Број: 07.05/052-363/23

Датум: 19.01.2023. године

Удружење за промовисање културе и мишљења Софиа

Ул. Царице Милице 58

78000 Бања Лука

н/р Ана Галић

Предмет: Одговор, доставља се

Поштовани,

Министарству просвјете и културе обратили сте се захтјевом, којим тражите одобрење позива за слање радова за пети број научно-популарног часописа А ПРИОРИ, да се исти достави у средње школе Републике Српске и прочита путем огласа у првој, као и у другој смјени. Наводите, да је рок за слање радова 15.03.2023. године и да је све на добровољној бази. Удружење за промовисање културе и мишљења Софиа је издавач часописа А ПРИОРИ, који има за циљ да успостави часопис са међународном репутацијом, а објављује најбоље радове из било ког подручја друштвених и хуманистичких наука, на једном од службених језика конститутивних народа, као и на енглеском језику. У прилогу сте доставили садржај Позива за слање радова за пети број научно-популарног часописа на тему бројаКантови трансцендентални аргументи. Такође, доставили сте нам и други дио позива, а то је позив и за књижевни дио часописа, гдје је наведено да у обзир долазе радови било којег књижевног рода (проза, поезија, есеј, књижевна критика, приказ).

Увидом у садржај конкурса, у складу са Упутством о начину реализације програма, пројеката и других активности у школама (“Службени гласник Републике Српске”, број: 24/19), Министарство просвјете и културе сагласно је да свим средњим школама са подручја Републике Српске доставите наведене позиве, како би, у зависности од заинтересованости, ученици узели учешће у истом.

Напомена: учешће школа, односно ученика у конкурсу треба бити на добровољној основи, у зависности од њихове заинтересовности.

С поштовањем,

МИНИСТАР

Жељка Стојичић

Достављено:

  1. Наслову,
  2. а/а.

ПДФ документ сагласности Министарства просвјете и културе за достављање позива за слање радова у пети број научно-популарног часописа А приори у све средње школе Републике Српске преузмите овдје.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s