O meni

Author anagalicblog
Foto: Ana Galić, mr

Ana Galić je magistar filozofije i profesorica filozofije i sociologije. Bavi se filozofijom, prevođenjem i izdavaštvom. Živi i radi u Banjoj Luci. Tokom osnovnih studija osvojila je stipendiju Fonda Milan Jelić te Republičku stipendiju, a na II ciklusu objavljuje naučne originalne radove, stručne radove, osvrte, prikaze i prevode iz filozofije.

Predavačko iskustvo u filozofiji je stekla radom u IB programu Međunarodne mature u Gimnaziji Banja Luka (predavala filozofiju SL i estetiku HL nivo), stekavši uslov za polaganje stručnog ispita; zatim u nacionalnom programu kao predavač filozofije u Gimnaziji Banja Luka.

Dodatno iskustvo za bavljenje filozofijom je stekla prevođenjem najnovijih filozofskih ostvarenja najvećih živućih filozofa današnjice, stupivši u kontakt sa Mauriciom Ferarisom, Alanom Badjuom, Piterom Singerom, Martom Nusbaum, Sajmonom Blekburnom, Džudit Batler.

Položila je stručni ispit za samostalno-obrazovni rad na poslovima Nastavnika filozofije i sociologije.

Na osnovu preporuka svojih bivših učenika iz Srednje stručne i tehničke škole u Gradišci, odabrana je da pohađa Power Up seminar za inovativne profesore Bosne i Hercegovine, 2017. godine, u organizaciji Omladinskog obrazovanja SHL Fondacije, sa sjedištem u Berlinu (razvoj vještina kreativnog razmišljanja kod mladih, razvoj vještina istraživanja i kritičkog mišljenja kod mladih; metode razvoja društvenih i komunikacijskih vještina kod mladih, metode razvoja društvenih i komunikacijskih vještina kod mladih; principi iskustvenog učenja – povezivanje teorije za praktičnom nastavom).

Učestvovala u svrhu profesionalnog usavršavanja na predavanju koje je održao John Nesbitt sa Vanderbilt Univerziteta – “Pisanje pisama preporuke za učenike srednjih škola” – u organizaciji Education USA centra, Američki kutak Banja Luka/ JU Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, koje će pomoći učenicima u daljnjem radu i upisu na fakultete, 2018. godine.

Položila ispit i dobila certifikat Cambridge centra Banja Luka Upper Intermediate Level i/ili B2 Level, u skladu sa Common Framework of Reference for Languages, 2018. godine.

Osnivač je, glavni urednik i ovlašteno lice za zastupanje i izdavaštvo Udruženja za promovisanje kulture i mišljenja Sofia.

Pokretač je i koordinator projekta Sofia kafe, prvog filozofskog kafea u Banjoj Luci.

Glavni je i odgovorni urednik Naučno-popularnog časopisa A PRIORI.

MONOGRAFIJE

Galić, A. (2019) Uvijek glavu gore/ Kratke priče. Banja Luka: Udruženje Sofia
ISBN 978-99976-779-2-1

Galić, A. (2019) A šta to znači – misliti/ Kratki vodič za sve ljubitelje mudrosti. Banja Luka: Udruženje Sofia
ISBN 978-99976-779-1-4

AKADEMIJA

Ana Galić Google Academic

Galić se možete obratiti putem e-mail adrese na: ana.galic.bl@gmail.com.

Fb: Author anagalicblog

Instagram: @authoranagalicblog

Twitter: @anagalicblog 

Linkedin: Ana Galić

e-mail: ana.galic.bl@gmail.com

ana_potpis