O meni

Ana Galić je diplomirana profesorica filozofije i sociologije, trenutno na završetku magistarskih studija iz filozofije. Bavi se filozofijom, prevođenjem i izdavaštvom. Živi i radi u Banjoj Luci. Tokom osnovnih studija osvojila je stipendiju Fonda Milan Jelić te Republičku stipendiju, a na II ciklusu objavljuje naučne originalne radove, stručne radove, osvrte, prikaze i prevode iz filozofije.

Predavačko iskustvo u filozofiji je stekla radom u IB programu Međunarodne mature u Gimnaziji Banja Luka (predavala filozofiju SL i estetiku HL nivo), stekavši uslov za polaganje stručnog ispita; zatim u nacionalnom programu kao predavač filozofije u Gimnaziji Banja Luka.

Dodatno iskustvo za bavljenje filozofijom je stekla prevođenjem najnovijih filozofskih ostvarenja najvećih živućih filozofa današnjice, stupivši u kontakt sa Mauriciom Ferarisom, Alanom Badjuom, Piterom Singerom, Martom Nusbaum, Sajmonom Blekburnom, Džudit Batler.

Položila je stručni ispit za samostalno-obrazovni rad na poslovima Nastavnika filozofije i sociologije.

Predsjednica je, glavni urednik i ovlašteno lice za zastupanje i izdavaštvo Udruženja za promovisanje kulture i mišljenja Sofia.

Pokretač je i koordinator projekta Sofia kafe, prvog filozofskog kafea u Banjoj Luci.

 

 

MONOGRAFIJE

Galić, A. (2019) A šta to znači – misliti/ Kratki vodič za sve ljubitelje mudrosti. Banja Luka: Udruženje Sofia
Galić, A. (2019) Uvijek glavu gore/ Kratke priče. Banja Luka: Udruženje Sofia

 

Galić se možete obratiti putem e-mail adrese na: ana.galic.bl@gmail.com.

 

ana_logo

 

Fb: Author anagalicblog

Instagram: @authoranagalicblog

Twitter: @anagalicblog 

Linkedin: Ana Galić

e-mail: ana.galic.bl@gmail.com

 

 

ana_potpis