Biografija/bibliografija

BIOGRAFIJA

1. Lični podaci

Ime i prezime: Ana Galić

Adresa stanovanja: Carice Milice 58, 78 000 Banja Luka

Broj telefona: 066 133 783

E-mail adresa: ana.galic.bl@gmail.com

Godina rođenja: 1983.

1. Radno iskustvo

Ustanove u kojima je bio/la zaposlen/a:

 • Profesor demokratije i ljudskih prava i profesor Poslovne komunikacije u JU Srednjoj stručnoj i tehničkoj školi Gradiška (2015);
  – Realizovan projekat „Ja građanin“.
 • Novinar i urednik, te call-agent u redakciji portala mojabanjaluka.info, Udruženja PROMOTIM (2015 – 2016);
  – Pisanje PR članaka, poslovi urednika i organizovanje vođenja portala, te novinarski i dopisnički rad informativnog karaktera; rad sa klijentima i rad na terenu.
 • Profesor sociologije u Muzičkoj školi „Vlado Milošević“ Banja Luka (2018, 2019, 2020);
 • Profesor filozofije i profesor teorije znanja u IB programu Međunarodne mature; profesor filozofije, profesor demokratije i ljudskih prava, profesor sociologije u JU Gimnazija Banja Luka (2017, 2018, 2019, 2020, 2021);
 • Položen stručni ispit za samostalno-obrazovni rad na poslovima Nastavnika filozofije i sociologije, 2019.

2. Obrazovanje i obuka

Osnovne studije:

 • Naziv institucije: Filozofski fakultet Banja Luka, filozofija i sociologija, diplomirala 12.02.2010. godine, odličnim uspjehom i stekla zvanje profesor filozofije i sociologije. Prosjek ocjena: 9,3.      
 • Dobitnica Republičke stipendije
 • Dobitnica stipendije Fonda „Milan Jelić“

Postdiplomske studije:

 • Naziv institucije: Filozofski fakultet Banja Luka, filozofija, magistrirala 22.12.2020. godine, odličnim uspjehom i stekla zvanje magistar filozofije. Prosjek ocjena: 9,59.
 • Naučno-stručna djelatnost:

– Galić, Ana. Osvrt u Časopis za filozofiju i društvenu teoriju CENTAR ZA FILOZOFSKA ISTRAŽIVANJA DIJALOG 1-2. Alain Badiou, Pravi život, 76-79. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2017.

– Galić, Ana. Prevod u Časopisu za društvenu i humanističku misao Noema, br. 3. Mauricio Ferraris: Realitizam. Postmoderni napad na realnost, 95-117. Banja Luka: Savez studenata Filozofskog fakulteta Banja Luka, 2017.

– Galić, Ana. Čovjek kao žrtva i talac tehnike/ mali prilog jednoj velikoj temi. U Eidos, časopis za filozofiju i društveno-humanistička istraživanja, 2, 177-182. Zenica: Udruženje za filozofiju i društveno-humanistička istraživanja Eidos, 2018.

– Galić, Ana. Smislena egzistencija unutar bivstvujućih/ Paralela između Kjerkegorovog i Jaspersovog odnošenja. U Radovi, časopis za humanističke i društvene nauke, 27, 61-72. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, 2018.

– Galić, Ana. Identitet ratnog i postratnog čovjeka/ U kontekstu zaborava. U Zborniku radova Socijalistička Jugoslavija kao neposredni fenomen naše svakodnevice: psihologija sjećanja, istorijski i intelektualni kontekst. Banja Luka, Savez studenata Filozofskog fakulteta Banja Luka, 2018.

– Galić, Ana. Prevod u Časopisu za društvenu i humanističku misao Noema, br. 5. Alain Badiou: “Biti mlad, danas: smisao i besmisao” u Pravi život, 169-194. Banja Luka: Savez studenata Filozofskog fakulteta, 2018.

– Galić, Ana. Egzistencijalni subjekt kao nosilac savremenog načina mišljenja. U Časopisu za društvenu i humanističku misao Noema, br. 6. 43 – 55. Banja Luka: Savez studenata Filozofskog fakulteta Banja Luka, 2019.

– Galić, Ana. Prevod u Časopisu za društvenu i humanističku misao Noema, br. 6. Martha Nussbaum, Političke emocije, Na koji način je ljubav bitna za pravdu?, 139 – 161. Banja Luka, Savez studenata Filozofskog fakulteta Banja Luka, 2019.

– Galić, Ana. Sloboda kao određenje čovjeka u egzistencijalnoj filozofiji Žan-Pol Sartra. U Eidos, časopis za filozofiju i društveno-humanistička istraživanja, 3, 147-156. Zenica: Udruženje za filozofiju i društveno-humanistička istraživanja Eidos, 2019.

– Galić, Ana. A šta to znači misliti/Kratki vodič za sve ljubitelje mudrosti. Banja Luka: Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Sofia, 2019.

– Galić, Ana. Prevod u Časopisu za društvenu i humanističku misao Noema, br. 7. Peter Singer, ETIKA U STVARNOM SVIJETU/86 kratkih eseja o stvarima koje su bitne. 63. – 81. Banja Luka, Savez studenata Filozofskog fakulteta Banja Luka, 2019.

– Galić, Ana. Prikaz u Časopisu Filozofskog fakulteta sveučilišta u Mostaru HUM, vol XIV, no. 23. Stojana Valan, Dostojevski i pojam odgovornosti kod Emanuela Levinasa, 327-327., Mostar: Filozofski fakultet, 2020.

– Galić, Ana. Prikaz u  Časopisu za filozofiju Filozofskog fakulteta Arhe u Novom Sadu, God. 27 Br. 33. Miodrag Živanović, Horkhajmerova predavanja o Dekartu i Lajbnicu, 307-311. Novi Sad: Filozofski fakulet, 2020.

– Galić, Ana. Master rad: Osnovni problem spoznaje u filozofiji Žan-Pol Sartra. Banja Luka: Filozofski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci, 2020.

– Galić, Ana. Osnovni princip spoznaje u filozofiji Žan-Pol Sartra, u Knjiga sažetaka. Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2020, broj 21, 12. Banja Luka: Filozofski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci, 2020.

Galić, Ana. Prevod u Časopisu za društvenu i humanističku misao Noema, br. 8. Simon Blackburn, O istini, 121 – 132. Banja Luka, Filozofski fakultet Banja Luka, 2020.

– Galić, Ana. Prikaz u Časopisu Sineza, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Godina 1, broj 1. Željko Škuljević, O(bez)drumljenost ili pokušaj nešto drugačijeg filozofskog „lutanja“, 136-138. Banja Luka: Filozofski fakultet, 2020.

– Galić, Ana. Prevod u Časopisu za društvenu i humanističku misao Noema, br. 9. Judith Butler, “Mi, narod”: Misli o slobodi okupljanja, 95 – 107. Banja Luka, Filozofski fakultet Banja Luka, 2021.

Galić, Ana. Prevod u Naučno-popularnom časopisu A PRIORI, br. 1. Robert Braun, Richard Randell, Futurame sadašnjosti: “Problem vozača” u autonomnom vozilu socio-tehničkog imaginarija. Banja Luka: Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Sofia, 2021.

– Galić, Ana. Prikaz u Naučno-popularnom časopisu A PRIORI, br. 1. Aleksander Verner, Kako držati nastavu na fakultetu: praktični priručnik, preveo Markus Manojlović, 113. Banja Luka: Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2019,

– Galić, Ana. Prikaz u Časopisu Sineza, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Godina 1, broj 2. Humbolt, V., Adorno, TV i Lisman, KP (2020). Od obrazovanja do neobrazovanja: tri teorije.[Preveli, priredili i uvodnu studiju napisali I. Cvejić i P. Krstić], 136-138. Banja Luka: Filozofski fakultet, 2020.

– Galić, Ana. KRITIČKO MIŠLJENJE: Temelj unapređenja nastavnog procesa, u Knjiga sažetaka. Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2021, broj 22. 38, Banja Luka: Filozofski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci, 2021.

– Galić, Ana. Prikaz u Naučno-popularnom časopisu A PRIORI, Godina 1, br. 2. MAJKL RUZ: OZBILjNO SHVATANjE DARVINA/ NATURALISTIČKI PRISTUP FILOZOFIJI, 147 – 150. Banja Luka, Udruženje Sofia, 2021.

– Galić, Ana. Prevod u Naučno-popularnom časopisu A PRIORI, Godina 1. br. 2. Ella Parodi, KRITIČKO ISTRAŽIVANJE PERCEPCIJE UČENIKA PRVE GODINE SREDNJIH ŠKOLA O RIMSKOM ROPSTVU DOKAZANO U PRIČAMA U UDŽBENIKU CAMBRIDGE KURS LATINSKOG JEZIKA, 79-96. Banja Luka: Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Sofia, 2021.

– Galić, Ana. SAMOPROCJENA SPOSOBNOSTI KRITIČKOG MIŠLJENJA NOSILACA OBRAZOVNOG PROCESA U JAVNIM ŠKOLAMA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA I UNIVERZITETIMA REPUBLIKE SRPSKE: Rezultati istraživanja, Naučno-popularni časopis A PRIORI, 1, broj 2 (2021) 67-77.

– Galić, Ana. Uvođenje kritičkog mišljenja u nastavni plan i program srednjih škola kao samostalnog nastavnog predmeta, Naučno-popularni časopis A priori, 13-24 (2021).

– Učesnik na studentskoj konferenciji: Politička Akademija (NUBL i Friedrich Ebert Stiftung): Građanin, društvo i politika u modernoj demokratiji, 2018.

– Učesnik na naučnom skupu (Filozofski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci): Banjalučki novembarski susreti 2020.

– Učesnik na naučnom skupu (Filozofski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci): Banjalučki novembarski susreti 2021.

3. Ostale sposobnosti

• Certifikat Schuler Helfen Leben o pohađanju Power up seminara za inovativne profesore Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2017.
• Član Zajednice inovativnih nastavnika/ica BiH inskola.com, 2017 – danas.
• Certifikat o učešću na Youth Speak Forumu, AIESEC Bosnia and Herzegovina, 2018.
• Učestvovanje u svrhu profesionalnog usavršavanja na predavanju koje je održao John Nesbitt sa Vanderbilt Univerziteta – “Pisanje pisama preporuke za učenike srednjih škola” – u organizaciji Education USA centra, Američki kutak Banja Luka/ JU Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, koje će pomoći učenicima u daljnjem radu i upisu na fakultete, 2018. godine.
• Osnivač, glavni urednik i ovlašteno lice za zastupanje i izdavaštvo Udruženja za promovisanje kulture i mišljenja Sofia, 2019 – danas
• Organizator prvog filozofskog kafe u Banjoj Luci, naziva Sofia kafe, 2019 – danas
• Glavni i odgovorni urednik Naučno-popularnog časopisa A PRIORI, 2021 – danas

 • Strani jezici:
 • Položen ispit i dobijen sertifikat za poznavanje engleskog jezika Cambridge centra Banja Luka Upper Intermediate Level i/ili B2 Level, u skladu sa Common Framework of Reference for Languages, 2018.
 • Položen ispit i dobijen sertifikat za poznavanje francuskog jezika Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci A1 nivo, prema zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike, 2021.
 • Rad na računaru:
 • Windows, Word, Internet.

4. Lični profil

organizovana i odgovorna

– dobro podnosi rad pod pritiskom

– spremna za dalje usavršavanje

– voli zdrav život i rad na sebi

5. Dodatne informacije

– Dobrovoljni je davalac krvi

ana galic magistar filozofije logo

Fb: Ana Galić magistar filozofije

Instagram: @anagalicmaster

Twitter: @anagalicmaster 

Linkedin: Ana Galić

E-mail: ana.galic.bl@gmail.com

You Tube: Ana Galić magistar filozofije

ana_potpis