Kako objaviti svoju prvu knjigu: TRI ZLATNA PRAVILA DO SOPSTVENE KNJIGE

Nakon objavljene dvije monografije, vraćam se na izvor, a to je kako uopšte smoći snage, znanja, novca i odlučiti se na objavljivanje knjige. Jer, donijeti odluku - na prvom mjestu - predstavlja veliku stvar. Stoga se vraćam na svoj on-line kurs Kako objaviti svoju prvu knjigu: TRI ZLATNA PRAVILA DO SOPSTVENE KNJIGE, koji sam vam … Continue reading Kako objaviti svoju prvu knjigu: TRI ZLATNA PRAVILA DO SOPSTVENE KNJIGE

ŠTA JE VRLINA I ZBOG ČEGA TEŽIMO EUDAIMONIJI?

Dobar dan. Ja sam Ana Galić, profesorica filozofije i sociologije i danas govorimo zbog čega treba da težimo eudaimoniji i šta je vrlinski život. Mi se ovdje pozivamo na Aristotela. Aristotel je napisao jednu od najznačajijih knjiga u etici, a to je Nikomahova etika. Te knjige nema ovdje iza mene. Tu knjigu je očigledno muž … Continue reading ŠTA JE VRLINA I ZBOG ČEGA TEŽIMO EUDAIMONIJI?

PRIKAZ KNJIGE Stojana Valan, Dostojevski i pojam odgovornosti kod Emanuela Levinasa, ART PRINT, Banja Luka, 2019., 103 str. GALIĆ ZA HUM

U 22. broju časopisa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru HUM, vol. XIV (2019.) , možete čitati prikaz knjige Stojane Valan, Dostojevski i pojam odgovornosti kod Emanuela Levinasa, Ane Galić (knjigu napisala Valan, prikaz napisala Galić, da ne bude zabune). Novina kod ovog prikaza jeste što se po prvi put pojavljujem na jednom od regionalno najjačih portala … Continue reading PRIKAZ KNJIGE Stojana Valan, Dostojevski i pojam odgovornosti kod Emanuela Levinasa, ART PRINT, Banja Luka, 2019., 103 str. GALIĆ ZA HUM

ALEGORIJA PEĆINE (VIDEO)

Dobar dan. Danas razgovaramo o Platonovoj pećini. To je alegorija koja se nalazi u sedmom poglavlju Platonove Države, knjige koja opisuje kako bi to izgledala idealna država za samog Platona. O alegoriji pećine poslušajte više klikom na You Tube video:   https://www.youtube.com/watch?v=u4evNbE2osE&t=136s Dakle, u čemu je tu riječ? Sjetimo se prethodnog videa i Sokratove majeutike … Continue reading ALEGORIJA PEĆINE (VIDEO)

SOKRATOVA MAJEUTIKA (VIDEO)

Dobar dan. Naslov današnjeg videa je Sokratova majeutika. Proćićemo kroz tri stavke, a to su: Ko je bio Sokrat? Šta je majeutika? Jedan primjer   O Sokratovoj majeutici poslušajte više klikom na You Tube video:   https://www.youtube.com/watch?v=U1rAHVvcqWc   Sokrat je otac filozofije, koji je živio u 5. vijeku p.n.e. zajedno sa Platonom i Aristotelom. On … Continue reading SOKRATOVA MAJEUTIKA (VIDEO)

2020 © ANA GALIĆ, FILOZOFIRAJ Priručnik o filozofskim problemima: Za mlade ljude sa ukusom za apstraktne ideje i teorijske argumente

  Priručnik o filozofskim problemima     “Filozofija se razlikuje od nauke i od matematike. Za razliku od nauke ona se ne oslanja na eksperimente ili opservacije, već samo na misao. A za razliku od matematike nema formalnu metodu ili dokaz. Ona se odvija samo postavljanjem pitanja, argumentovanjem, isprobavanjem ideja i razmišljanjem o mogućim argumentima … Continue reading 2020 © ANA GALIĆ, FILOZOFIRAJ Priručnik o filozofskim problemima: Za mlade ljude sa ukusom za apstraktne ideje i teorijske argumente

NEKI SAVJETI ZA PISANJE U FILOZOFIJI (VIDEO)

Dobar dan.   Danas ćemo proći neke savjete za pisanje u filozofiji. Koristim se savjetima  (koje je iznio na svom kursu za studente) Dan-a Greco-a, a ja sam stupila u kontakt sa Braynom Earpom preko Academia.edu, profesorom koji je sastavio ove savjete. Desetak je savjeta u pitanju pa ukoliko želite da se popravite u pisanju … Continue reading NEKI SAVJETI ZA PISANJE U FILOZOFIJI (VIDEO)

AKSIOLOGIJA: Objasnite zbog čega vam je nešto vrijedno

U uvodu na moju stranicu naći ćete da vam govorim o logičkom, kritičkom i kreativnom, odnosno stvaralačkom načinu mišljenja. Postoji li još načina mišljenja, ajmo se zapitati? Na primjer, iz logike podučavamo da postoje tri načina dolaska do istine – racionalni, empiristički i intuitivni, dakle, ako se ne snalazite u jednom, imate druga dva, a … Continue reading AKSIOLOGIJA: Objasnite zbog čega vam je nešto vrijedno

TRI NAČINA UVOĐENJA UČENIKA U NAČIN MIŠLJENJA NA NASTAVNOM PREDMETU FILOZOFIJA (VIDEO)

Kada biste me pitali koju bih disciplinu predstavljala danas u filozofiji, prihvatila bih se Uvoda u filozofiju, a sebe odredila kao medija između svijeta potpunog nepoznavanja filozofije, i onog svijeta gdje se udiše ozbiljan, planinski oštar vazduh ispunjen metodologijom i logičkim pravilima mišljenja.   Pročitajte i: TRI PRAKTIČNA SAVJETA ZA BAVLJENJE FILOZOFIJOM (VIDEO)   I ovaj … Continue reading TRI NAČINA UVOĐENJA UČENIKA U NAČIN MIŠLJENJA NA NASTAVNOM PREDMETU FILOZOFIJA (VIDEO)

FILOZOFSKI PROBLEMI (5): Da li postoje moralni apsoluti?

Svaki dan u savremenim zapadnim društvima prepun je moralnih kontroverzi, pa uzmimo za primjer abortus, eutanaziju ili rat. Mnogo ljudi je strastveno uključeno u odbranu ili napad moralnosti ovih praksi. Nas ne zanima ulazak u ove vatrene rasprave nego ukazivanje na čudni momenat koji ćemo pronaći na obje strane, a to je da se obe … Continue reading FILOZOFSKI PROBLEMI (5): Da li postoje moralni apsoluti?