САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ За достављање Конкурса за најбољи филозофски есеј 2022. у средње школе Републике Српске

Број: 07.05/052-6726/22 Датум: 04.10.2022. године Удружење за промовисањекултуре и мишљења СофиаЦарице Милице 5878 000 Бања Лука ПРЕДМЕТ: Одговор, доставља се Поштовани, Министарству просвјете и културе упутили сте молбу, којом тражите…