MOJI TEKSTOVI U MOJIM RUKAMA: Kako znaš da te volim?/Zar i ti, sine Hriste?

Čekala sam pa možda i pola godine da se domognem svoja dva autorska teksta – Kako znaš da te volim? objavljen u Zborniku radova KR Balkan 2017 i Zar i ti, sine Hriste, objavljen u Glasovima Melpomene. Ne znam više zašto bih se ponavljala ponovo objašnjavajući šta je zapravo kreativna radionica ili kojoj kniževnici suContinue reading “MOJI TEKSTOVI U MOJIM RUKAMA: Kako znaš da te volim?/Zar i ti, sine Hriste?”

OBJAVLJEN ZBORNIK KNJIŽEVNIH RADOVA “GLASOVI MELPOMENE” sa tekstom “Zar i ti, sine Hriste?” autorke Ane Galić

Konačno. Osjećam olakšanje… Nije lako čekati zvanično objavljivanje tvog rada, jer tek onda tvoj tekst smije početi živjeti svoj život… Elektronska verzija Zbornika književnih radova “Glasovi Melpomene” je objavljena, kako nam je danas javila izdavač Ana Stelja, a uskoro ćemo imati priliku da imamo i štampani primjerak kod sebe. Zbornik je posvećen jubileju 155 godineContinue reading “OBJAVLJEN ZBORNIK KNJIŽEVNIH RADOVA “GLASOVI MELPOMENE” sa tekstom “Zar i ti, sine Hriste?” autorke Ane Galić”