Partneri

 

Udruženje građana “Projekt ABC” Tuzla

ABC_Udruzenje

Na moju veliku radost, stupila sam u kontakt sa udruženjem iz Tuzle i stekla nove kolege. Riječ je o entuzijastičnom timu ljudi koji predano rade na promociji i edukaciji vas lično kao lidera, i to u različitim oblastima. Spremni na saradnju i podršku, izaći će i vama rado u susret. Više o udruženju u nastavku:

Konstantno promovišemo volonterski rad i volonterske programe, a dosad smo organizovali preko 200 besplatnih radionica. Bez obzira šta volontiranje za vas predstavlja, krajnji ishod je ono što je bitno, a to je osmijeh i zadovoljstvo onih kojima se pomaže. To znači da ste uvijek dobrodošli da nam se pridružite i uz našu pomoć svoje vještine stavite na raspolaganje našim sugrađanima. Našim volonterima, članovima i korisnicima želimo pomoći da se afirmišu i postanu lideri u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, umjetnosti, sporta, biznisa i sl. Takođe, u našem udruženju želimo stvoriti bazu kvalitetnih kadrova koje ćemo povezivati sa poslodavcima i našim partnerima kada im se ukaže potreba za novim zaposlenicima.

Projekt ABC okuplja razne profile ljudi, od studenata, profesora, lingvista i psihologa do ekonomista, poduzetnika, pravnika i inženjera, koji se konstantno obrazuju i usavršavaju, a svoje vještine i iskustvo putem raznih platformi stavljaju na raspolaganje svim članovima i polaznicima naših klubova, volonterima i partnerima. Svi članovi Upravnog odbora govore engleski jezik, dok polovina članova govori dva ili tri strana jezika. Tokom proteklog perioda, Projekt ABC ostvario je saradnju sa više obrazovnih institucija, kompanija, medijskih kuća i nevladinih organizacija. Od septembra 2017. godine UG “Projekt ABC” član je Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu. Vijeće je formirala Vlada TK. Udruženje je otvorenog tipa, a na radionice koje organizuje mogu se prijaviti svi građani BiH.

 

Adresa
Armije BiH 21
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina

 

Kontakt

Telefon: +387 61 743 249; +387 62 511 467
E-mail: info@projektabc.org