САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ За достављање Конкурса за најбољи филозофски есеј 2022. у средње школе Републике Српске

Број: 07.05/052-6726/22 Датум: 04.10.2022. године Удружење за промовисањекултуре и мишљења СофиаЦарице Милице 5878 000 Бања Лука ПРЕДМЕТ: Одговор, доставља се Поштовани, Министарству просвјете и културе упутили сте молбу, којом тражите…

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Одобрење позива за слање радова у четврти број Научно-популарног часописа А приори

Број: 07.05/052-4010/22 Датум: 14.06.2022. године Удружење за промовисање културе и мишљења СофиаУл. Царице Милице бр. 5878 000 Бања Лукан/р Ана Галић ПРЕДМЕТ: Одговор, доставља се Поштовани, Министарству просвјете и културе…