PETER SINGER: Filozofija ne smije biti moralno neutralna

Da li je etika utkana u filozofiju ili se može 'umovati' nevezano za dobro/loše posljedice naših riječi, a povrh svega, naših djela, obično završava ili u plitkom rezonovanju da je filozofija svakako kao majka svih nauka i - etična, te da se ne dovodi u pitanje njena etičnost, ili se sasvim odbacuje moralna komponenta ostavljajući … Continue reading PETER SINGER: Filozofija ne smije biti moralno neutralna